Namaz

NEDOUMICE OKO BROJA REKATA I NAČINA KLANJANJA VITR NAMAZA

– Esselamu alejkum,
Čitam ovaj odgovor od tebe o vitru a pročitao sam i sa ovog linka:http://www.dzemat-sabah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1836:pitanje-kako-se-klanja-vitar-namaz-i-koliko-ima-rekata&catid=25:the-project
I sad mi ništa nije jasno o vitru (kao početniku). I tu se kaže da je vitr samo onaj zadnji rekat, ali ako si klanjao 8 rekata noćnog namaza ili teravije, pa poslije klanjaš dva plus jedan, ja sam sva ova tri zaniječivao kao vitr. A vidim da može i, samo jedan, kao i 5, 7, i 9, ali sta su onda ova dva rekata prije ovog zadnjeg rekata koji je nepar, jesul oni uvod u vitr ili sta, jer i on sam kaze vitr je ovaj zadnji a poslije kaže :
Što se tiče broja rekata vitr-namaz se može klanajti sa: jedan, tri, pet, sedam, devet ili jedanaest rekata.
Nikako to da razlučim, taman pomislim da mi je jasno a ono nekako isprepleteno i niko da ga napise decidno i precizno.
Dakle ako sam klanjao 8 rekata nafile, pa poslije klanjam dva plus jedan šta je ono dva rekata oko ne vitr takođe?
Znam da ovo pitanje zvuči mozda malo ironično, ali evo i ovako da formulisime. Zašto se u hadisu kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi we selem, klanjao 8 rekata pa još 3, a ne kaže se klanjao je 10 pa još jedan rekat. Dakle, ima nešo u tim trima izdvojenim rekatima.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Bilježe Buharija (994) i Muslim (736) od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik je klanjao između jacije i zore 11 rekata predavao bi selam na svaka dva rekata i klanjao bi vitre sa jednim rekatom, …”.
Od Ibn Omera i Aiše bilježi Muslim da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vitr je jedan rekat na kraju noći”.

Bilježe Nesai, Ibn Madže i Ahmed u vjerodostojnom hadisu od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik je klanjao vitre sa sedam i pet rekata ne bi ih razdvajao sa selamom niti pričom”.

Bilježe Buharija (1140) i Muslim (730) od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik je klanjao noću 13 rekata a od toga bi klanjao 5 rekata vitreta koje ne bi razdvajao ničim (selamom) osim na kraju”.

Bilježi Muslim u svom Sahihu (737) od Aiše, radijallahu anha, da bi se Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, probudio, abdestio i klanjao noću 9 rekata u kojima ne bi sjedio osim na 8, zikrio bi hvalio Allaha i dovio, a zatim ustao na deveti i klanjao ga, oslije toga bi klanjao dva rekata , to bi bilo 11 rekata. A kada je ostario klanjao bi vitre sa sedam rekata kao što je prethodno spomenuto ….

Bilježe Nesai i Ahmed od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik je klanjao vitre tri rekata ne bi ih razdvajao (selamom), ne bi predavao selam na drugom rekatu vitreta”. Ahmed je ovaj hadis ocijenio slabim, dok su ga ostali poput Hakima ocijenili vjerodostojnim.

Bilježe Buharija (1147) i Muslim (1757) od Aiše, radijallahu anha, da Allahov Poslanik nije klanjao noćni namaz ni u Ramazanu niti van njega više od 11 rekata, klanjao bi 4 ne pitaj o njihovoj ljepoti, zatim bi klanjao četiri ne pitaj o njihovoj ljepoti, a zatim bi klanjao tri rekata.

Ne znam da ima hadis da je klanjao 8 a zatim tri vitreta, mislim da je doašao sa ovim riječima.

PREMA TOME, VITRE SE MOŽE KLANJATI 1, 3, 5, 7 i 9 REKATA.
Ako klanja tri on ima dva oblika:
prvi – da klanja dva rekata preda selam pa onda  još jedan,

drugi – da klanja svatri bez sjedenja na dva i preda selam nakon trećeg.
Ako klanja 5 rekata mustehab je da ne sjedi na rekatu prije zadnjeg.
Ako klanja 7 ili 9 mustehab je da prije zadnjeg sjedne učini tešehud ali da ne preda selam te onda klanja preostali zadnji rekat.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta