Ocjena dokumentovanje i komentar hadisaSIRA

OBAVLJANJE MOLITVE KRŠĆANSKE DELEGACIJE IZ NEDŽRANA U POSLANIKOVIJ DŽAMIJI – (da li je vjerodostojno?)

PITANJE: Es Selamu alejkum šejh.

Koji je stav uleme po pitanju molitve kršćanske delegacije iz Nadžrana, Jemena u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji. Da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njima dozvolio da obave svoju molitvu ili se radi o izmišljenim predajama?

Neki kršćani žele da iskoriste ovaj događaj kao dokaz da je dozvoljeno slaviti kršćanske praznike u islamskim državama. Poznata Vam je vjerovatno vijest o zabrani proslava istih u par islamskih zemalja.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

U vjerodostojnim hadisima Buharije i Muslima je zabilježen događaj dolaska delegacije iz Nedžrana. Pozvao ih je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u islam, a i da učine „Mubahele“ (dova sa proklinjanjem protiv onog ko neistinu govori) koja je spomenuta u suri Ali Imran.

Kaže Uzvišeni: „A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: “Hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo doviti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati!”“ (Ali Imran, 61). Oni su se pobojali i prihvatili da daju džizju.

A što se tiče predaje u kojoj je došlo: da je delegacija Nedžrana došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je klanjao ikindiju, tada je nastupilo vrijeme njihove molitve pa su oni htjeli da je obave. Neki od ashaba su krenuli da ih spriječe u tome, pa im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ostavite ih“. Onda su se oni okrenuli prema istoku i obavili svoju molitvu.

Ovu predaju bilježe Ibn Hišam u svojoj siri, Bejheki u Delailun-nubuvveti, Ibn Kesir u svojoj siri (El-Fusulu) i drugi u djelima sire (biografiji-životopisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem). Ova predaja je slaba jer ravija Muhammed ibn Džafer je živio u vrijeme mlađih tabi’ina. To znači da je ta predaja tzv. Mu’adal, tj. predaja koju prenosi tabi’in u kojoj opisuje događaj za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a ovo je vrsta slabog hadisa.

Ovaj događaj nije prenešen od ashaba niti ga bilježi iko od autora hadiskih zbirki.

Sa ovim hadisom se ne može ništa dokazivati, ni dozvola kjafirima da obavljaju svoje ibadete u mesdžidu niti slavljenje kršćanskih praznika u islamskim državama ili nešto slično.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta