Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

„KADA JETIM ZAPLAČE, ARŠ ZADRHTI…“ (hadis)

PITANJE: Es-selamu alejkum. Želim vas pitati koj je prenositelj ovog hadisa, tražila sam ali nisam mogla da nađem: “Kada jetim zaplače, Arš zadrhti, a Milostivi poviče: ‘O Džibrile, ko je rasplakao ovoga? O meleki, uzimam vas za svjedoke, da za onoga ko plač jetima zamijeni smijehom, nema druge nagrade osim Džennetom’”. Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Ovaj hadis je prenešen u dva rivajeta:

Prvi – od Omera, radijallahu anhu, bilježe ga Ibn Adijj u el-Kamilu (3/142) i Ebu Nu’ajm u Tarihul-asbehan (2/269).

Ovaj rivajet je veoma slab zbog slabosti dvojice ravija: 1- Hasan ibn ebi Dž’afer oko čije slabosti su složni muhaddisi, 2- Alijj ibn Džud’an, takođe slab.

Zbog ovoga ovaj rivajet je veoma slab kod muhaddisa, to su jasno naglasili Buharija, Ibn Adijj, Zehebi, Ibn ‘Irak i Albani.

Drugi – od Enesa, radijallahu anhu, sa malo drugačijim tekstom. Bilježi ga Bagdadi u Tarihul-bagdad (15/35) i Ibn El-Dževzi u knjizi el-Mevdu’at (2/168).

Također, ovaj rivajet je slab zbog ravije Musa ibn Isa čija biografija nije poznata. Kaže Bagdadi da je hadis veoma munker, tj. veoma veoma slab.

Dok ovaj rivajet Ibn el-Dževzi, Zehebi i Albani smatraju izmišljenim, a da ga je Musa ibn Isa izmislio.

Prema tome, hadis je veoma veoma slab u rivajetu Omera, radijallahu anhu, a izmišljen u rivajetu od Enesa, radijallahu anhu. Dovoljan nam je kur’anski ajet: „Zato jetima ne ponižavaj i ne odbijaj“ (Ed-Duha, 9), tj. budi prema njemu pažljiv i nježan.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta