AKIDAImanPITANJA I ODGOVORIPoslanici

OD ČEGA JE STVORENA HAVA

– Esselamu alejkum, Možete li mi pojasniti kako je nastala Hava? Buni me to što se u mnogim predavanjima govori da je Hava stvorena od zakrivljenog rebra Adema a.s., a u Kur’anu na više mjesta se spominje “… a od njega je drugu njegovu stvorio …” (Al-A’raf ,189). Nigdje nije spomenuto rebro ili nešto slično. Unaprijed hvala!
ODGOVOR: Alejkumusselam.

To što se govori na mnogim predavanjima je došlo u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a bilježe ga Buharija i Muslim u dvije najvjerodostojnije i najispravnije knjige koje postoje na Zemlji poslije Plemenitog

Kur’ana. Kaže Poslanik, sallalahu laejhi ve sellem, u tom hadisu: “Ostavljam vam vesijet prema ženama da im činite hajr, zaista je žena stvorena od rebra, i zaista je najiskrivljeniji dio rebra njegov najvišlji dio, pa ako nastojiš da ga ispraviš slomit ćeš ga a ako ga ostaviš ostaće iskrivljen”, a u drugom rivajetu nakon riječi “slomit ćeš ga”: “a ako uživaš u njemu uživat ćeš a ono će ostati iskrivljeno”. Hadis podstiče na lijepo i blago ophođenje prema ženama. A dio hadisa “zaista je žena stvorena od rebra” govori o tome da je žena stvorena od rebra Adema, alejhisselam. U Kur’anu je došlo da je žena stvorena od čovjeka, kaže Uzvišeni: “On je taj koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je drugu njegovu stvorio da se uz nju smiri” (El-E’araf, 189). Kaže mufessir Taberi da se pod riječju “od njega” misli na Adema, alejhisselam, a onda je naveo riječi mufessira tabi’ina Katade: “A od njega je drugu njegovu stvorio, tj. Havu je stvrio od njegovih rebara da bi se uz nju smirio”. Kaže mufessir Ibn Kesir: “Uzvišeni stavlja do znanja da je On stvorio sve ljude od Adema, alejhisselam, da je od njega stvorio njegovu ženu Havu a zatim se ljudski rod od njih (dvoje) raširio …”.

Znači, u Kur’anu je došlo da je žena stvorena od Adema našto ukazuju riječi Uzvišenog: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao…” (En-Nisa’, 1). A onda je u vjerodostojnim hadisima Buharije i Muslima, zbirki hadisa koje je ovaj Ummet (njegovi učenjaci) prihvatio kao najvjerodostovnije knjige poslije Kur’ana, pojašnjeno da je žena stvorena od rebra Adema, alejhisselam. A jedna od uloga Sunneta je da pojasni ono što je objavljeno u Plemenitom Kur’anu, u tom kontekstu kaže Uzvišeni: “I objavljujemo tebi Opomenu (Kur’an) da objasniš ljudima ono što im se objavljuje” (En-Nahl, 44). Mnogi propisi u Kur’anu su spomenuti u općoj formi a u Sunnetu su detaljno pojašnjeni, poput klanjanja pet namaza, davanja zekata i slično. Koliko se namaza se klanja, kako se klanjaju, koji su im šartovi i slično, sve to nije došlo u Kur’anu. Takođe, na koje namirnice se daje zekat, kada se daje, kako i koji se uvjeti trebaju ispuniti da bili obavezni davati zekat, sve to nije došlo u Kur’anu nego u Sunnetu.

Prema tome, ne treba da buni to što je došlo u Sunnetu da je Uzvišeni Allah stvorio Havu (prvu ženu) od rebra Adema, alejhisselam, a u Kur’anu da je nju stvorio od Adema, alejhisselam, jer uloga Poslanika, sallallahu laejhi ve sellem, je između ostalog da pojašnjava ono što je došlo u Kur’anu. A stvaranje Have od rebra nije ništa neobično ako znamo da je Adem, alejhisselam, stvoren od ilovače kako je spomenuto u Kur’anu. Njeno stvaranje od rebra samo po sebi nije mahana niti nedostatak jer šta onda reči za stvaranje Adema, alejhisselam, od ilovače. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta