Adabi/Običaji

OSAMLJIVANJE I RUKOVANJE SA STARICAMA

PITANJE: Esselamu alejkum.
Da li je dozvoljeno osamljivanje sa oronulim starcima (staricama) i rukovanje s njima, npr. osamljivanje moje buduće supruge inšaAllah sa mojim dedom koji je u poznim godinama i u slabom je zdrastvenom stanju?
Da vas Allah s.w.t. nagradi svakim dobrom i na ovom i budućem svijetu!

ODGOVOR:

Propis osamljivanja žene sa oronulim starcima

Osamljivanje muškarca sa ženom stranjkinjom, tj. onom kojoj on nije mahrem, nije dozvoljeno svejedno bila žena starica ili muškarac starac.

Dokaz za ovo je hadis mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, u kojem Posalnik,sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Neka se nikako ne osamljuje muškarac sa ženom osim ako je sa njom mahrem“. Kaže imam Nevevi da je idžmau učenjaka na tome da nije dozvoljeno muškarcu da se osami sa ženom kojoj on nije mahrem osim ako je sa njom njen mahrem.

U ovom hadisu nije napravljena razlika između osamljivanja sa starim (oronulim) ženama i mladim ženama niti starim (oronulim) muškarcima i mladim muškarcima, nego propis zabrane obuhavata i jedne i druge.

Propis rukovanja sa starim (oronulim) ženama

Oko rukovanje muškarca sa ženom strankinjom (tj. kojoj on nije mahrem) prenešeno je mnogo vjerodostojnih hadisa koji ukazuju na zabranu istog, od tih hadisa posebno se istuču sljedeća dva:

Prvi – hadis mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) u kojem Aiša, radijallahu anha, kaže: “Tako mi Allaha, nikada nije dodirnula ruka Vjerovjesnika, sallallahu alehi ve sellem, ruku neke žene prilikom davanja prisege”.

Drugi – hadis od M’akel ibn Jesara, radijallahu anhu, u kojem prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da nečija glava od vas bude ubodena željeznom iglom bolje mu je nego da dodirne ženu koja mu nije dozvoljena”. Bilježi ga Taberanu u “Mu’adžemu Kebir”, a kaže Hejsemi u “Medžme’i-zevaid” (4/326): “Njegove ravije su ravije Sahiha”, takođe, Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u “Silsileti Sahiha” (226) i “Sahihul-džami’i” (5040).

Takođe, u ovom hadisima nije napravljena razlika između rukovanja sa starim (oronulim) ženama i mladim ženama niti starim (oronulim) muškarcima i mladim muškarcima, nego propis zabrane obuhavata i jedne i druge.

Ima učenjaka koji daju olakšicu u rukovanju sa starijim ženama analogno dozvoli (koja je došla u 60. ajetu sure En-Nur) starijim ženama da odlože svoje ogrtače pred muškarcima ne pokazujući ona mjesta na kojima nose ukrase. S tim da je ispravno ono prvo, tj. zabrana, jer ova analogija (kijas) se kosi sa tekstovima hadisa koji ne prave razliku između starijih i mlađih žena. Ve billahi tevfik.

A što se tiče osamljivanja i rukovanja snahe sa djedom njenog muža, to je dozvoljeno bez razilaženja, jer su muž i sva njegova muška ulazna loza, tj. otac, djed, pradjed, …, mahremi toj ženi (snahi). Takođe, ovo se odnosi i na svu silaznu lozu muža, tj, njegov sin, unuk, praunuk, … svi oni su mahremi toj ženi.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta