Intimni odnosi/Brak

OTKRIVANJE PROSCU DETALJA GRIJEŠNE PROŠLOSTI

Eselamu alejkum, poštovani,
Prvo da vam se iskreno zahvalim na pitanjima na koje ste mi dosad odgovorili, lijepo jednostavno i brzo mi odgovorite te sam se iz tog razloga odlučila opet vama postaviti jedno pitanje koje sad opet bitno za moj žvot. Halalite  ako sam vam dosadna.

1. PITANJE: Naime, ja sam upoznala jednog muškarca koji je zainteresiran da me oženi, ali kako sam ja prije živijela u džahilijetu a to podrazumjeva i da sam činila bludne radnje te da se nisam uspjela sačuvati od nemorala sad on zahtijeva od mene da mu priznam kada sam s kim i koliko puta to počinila, a pošto ja znam za hadis koji kaže: Allah dž.š neće oprostiti onim osobama čije je grijehe sakrio a on ih potom otkrije. Molim vas obijasnite mi da li sam ja dužna mom budućem mužu odgovotiti na takva pitanja?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ono što si ga bila obavezna obavijestiti, po stavu nekih učenjaka, to si već uradila, a to je da nisi djevojka odnosno da nisi nevina.

Vadžib je, po stavu nekih učenjaka, da se prosac o ovome obavijesti jer to bitno utiče na odluku prosca a može izazvati negativne posljedice ako se uđe u brak i tek onda otkrije isto. Svejedno je da li se djevičanstvo izgubi od strane osobe koja praktikuje vjeru pa učini znaluk a zatim se pokaje ili od osobe koja je bila džahilka te u toku svog džahilijetskog života učini zinaluk pa se prihvati vjere.

Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahi alejhi ve sellem, rekao ‘Amr ibn El-‘Asu: “Zar nisi znao da Islam poništava ono što je bilo prije njega, da hidžra poništava ono što je bilo prije nje i da Hadždž poništava ono što je bilo prije njega”.

Riječi “poništava ono što je bilo prije njega” znače da primanje Islama, činjenje hidžre i obavljanje Hadždža poništavaju grijehe koji se počine prije njih. A šerijatskih tekstova koji ukazuju da iskrena tevba briše i poništava grije za koje se osoba pokaje je veoma mnogo i to je nužno poznato svakom muslimanu.

Ali nisi obavezna, ili preciznije pokuđeno ti je (a moglo bi se reći čak i da je haram) da govoriš i pričaš nekome detalje grijeha koje si radila ako su oni sakriveni od ljudi.

Dokaz za to je hadis kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svima u mom Ummetu će biti oprošteno osim mudžahirima (onima koji javno rade grijehe), a od javnog griješenja je i to da čovjek uradi neko djelo po noći, a zatim osvane a Allah mu sakrio to što je radio, a on priča: ‘O fulane (neka osoba), sinoć sam uradi to i to’. Prenoćio je tako što mu je njegov Gospodar sakrio griješenje a zatim osvanuo i otkrio Allahovo skrivanje o njemu”.

Sa druge strane, prosac nema vidljive i bitne koristi od saznavanja detalja tih grijeha, a te informacije mogu itekako imati negativne posljedice.

Prema tome, pokuđeno ti je ili čak haram da o detaljima tih grijeha pričaš, pa ako tvom proscu “ne smeta” to što ti se desilo u prošlosti a zašto si se pokajala, neka te sa takvom prošlošću oženi i prihvati, a ako to ne moža prihvatiti ili ne želi da sa tim živi, ne mora te ženiti, ima ko hoće i kome to apsolutno ne smeta. Ve billahi tevfik.

PROSAC POSJEĆUJE SATRANICU “PUTVJERNIKA”

2.PITANJE: Taj momak koji mene želi oženiti voli stranicu putvjernika a oni promovišu samoubilačke akcije u Afganistanu,Palestini i sam on to odobrava i ako sam mu ja pokušala inijeti mnogo dokaza mnogo izjava od uleme po tom pitanju ali on ima nke svoje knjige koje čita, da li je sad on naispravnom putu i dali je uredu biti na strani takvih osoba, kako da se postavim?

ODGOVOR: Bilježi Muslim u svom Sahihu od poznatog i velikog tabi’ina Muhammed ibn Sirin da je rekao: “Zaista je ovo znanje vjera, pa gledaje od koga uzimate vašu vjeru”. Ove riječi predstavljaju opće pravilo kojeg su se pridržavali dobri prethodnici ovog Ummeta. A ono znači da musliman mora dobro paziti od koga uzima i uči vjeru. Tj. tumačenje vjere se ne uzima od onih koji je zbog svog neznanja ili slijeđenja strasti pogrešno tumače, od raznoraznih i raznobojnih novotara i onih kojima ustvari i njima samima treba ponovo protumačiti vjeru. Ovdje je svejedno da li to pogrešno tumačenje dolazilo od zvanične vjerske institucije koja nije bezgriješna ili pojedinaca gariba ili nekih džemata i udruženja.

A što se tiče stranice “putvjernika”, ispravno je da bi se ona trebala zvati “putzabludjelihvjernika” zbog pogrešnog i nakaradnog tumačenja vjere. Ono kako se vjera tumači na toj stranici gledajući na tekstove, “šejhove”, knjige i predavanja koja se na njoj plasiraju i propagiraju, iako je to sve zavijeno ruhom sikirancije za ovaj Ummet, mudžahidima, muslimanima i njihovom akidom, njihovo tumačenje vjere u globalu je dalalet. Ova stranica i daije na koje se poziva su sahvi (islamskom buđenju) u našim krajevima zaprljali tumačenje najbitnijih akidetskih mes’ela, poput tevhida, širka, taguta i slično.

U svom zabludjelom tumačenju mnogih pitanja oni otišli do te mjere daleko da je obaveza učenih da se ograđuju od njihove “dave”. Detalje po ovom pitanju ja sam izložio u svoja dva predavanja “Maočanska dawa” (ili “Kufr u Medini a tevhid u Maoči”) i “Jeste li vi tekfirovci”, pa koga interesuje može se na njiih vratiti.

Prema tome, ako je tvoj prosac koji posjećuje tu stranicu sljedbenik te dawe koju ona propagira, moj ti je savjet da ga bezuslovno odbiješ i ostaviš kako bi sačuvala svoju akidu i vjeru. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta