PITANJA I ODGOVORISIHR/UROK/LIJEČENJE

OTVORITE MI ZVIJEZDU

– Eselamun alejkum – Ja sam M. iz M. a drugačije sam kakanjac, pa sam došao do vašeg meila. Rođen sam 20.05.1954 ime majke Esma – pa me
zanima ako mi otvorite zvijezdu da li sam potreban a mislim da jesam lijecenja od sihira – Ako još potrebujete kakav podatak poslaću – a mislim
za praznike u bosnu – pa bi vas molio da pogledate pa da uredimo stanje.
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Na samom početku bitno je znati da je u Islamu strogo zabranjeno proricati sudbinu, gatati, otvarati zvijeze i sve tome slično.

Te stvari su gajb (nepoznato) koje zna samo Allah, subhanehu ve te’ala. Kaže Uzvišeni u Svojoj Knjizi: “Reci: “Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju” (El-Earaf, 188),

i kaže: “Reci: “Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti” (En-Neml, 65),

i kaže: “U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičega svježeg niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj Knjizi” (El-En’am, 59).

Ovi ajeti su dokaz da niko sem Allaha, subhanehu, ne zna šta će se nekom desiti, gdje će umrijeti, kakav će rizk imati i sve druge stvari gajba.

Ti ako osjećaš da imaš problema sa sihrom i džinskim djelovanjem treba da se obratiš nekome ko liječi šerijatski ispravnom rukjom, tj. da liječi učenjam Kur’ana. Na ovoj stranici u rubrici Pitanja i odgovori imaš tekst o tome kako prepoznati onoga ko liječi ispravno (šerijatskom rukjom) od onoga ko se bavi i liječi sihrom (sihirbaz).

Najbolji lijek protiv sihra je život po načelima Islama, tj. pridržavanje onoga što je Allah naredio i ostavljanje onoga što je zabranio, to jest klanjanje pet propisanih namaza, post, ostavljanje alkohola, zinaluka, dobročinstvo roditeljima, lijep odnos prema ljudima i tako dalje.

Činjenica da si dao svoje podatke: ime, ime majke, datum rođenja, govori o tome da si upoznat sa radom onih koji se bave sihrom jer oni ako hoće nekom da naprave sihr, svejedno da bi nekom naštetili ili da hoće da skinu sihr drugim sihirom, traže podatke koje si ti dao, ili traže odjeću ili neki lični predmet. Pa tako si tim davanjem podataka izložio sebe opasnosti da ti neko napravi sihr i da te uznemirava pa se toga trebaš strogo čuvati. Znači, ako onaj ko liječi (a koji se možda prikazuje da liječi ispravno Kur’anom) od tebe traži ime, ime majke, fotografiju, lični predmet, odjeću (najčešće unutrašnji veš) i slično, znaj da je to jedan od glavnih znakova da je on sihirbaz.


U Islamu je dozvoljeno
 da se čovjek liječi, i za svaku bolest Allah je dao lijek, osim za smrt, i nema nikakve smetnje da se liječiš. Ali to liječenje mora biti u skladu sa šerijatskim normama, pa se tako nije dozvoljeno liječiti haramima. A sihr je jedan od najvećih grijeha, onog ko ga pravi sihr izvodi iz vjere Islama te postaje nevjernik, sihr donosi velike nevolje i štete ljudima. Ono što je dozvoljeno da čovjek uradi ako ima problema sa sihirom, džinskim napadom, urokom i slično je da se liječi šerijatski ispravnom rukjom, tj. učenjem Kur’ana, dova i zikrova, pijenjem i kupanjem vodom na kojoj je naučen Kur’an, i korištenje maslinovog ulja, meda, a što možeš naći kod onih koji liječe ispravnom šerijatskom rukjom.

I najvažnije što pomaže u liječenju sihra je pridržavanje vjerskih propisa izvršavanjem onoga što je naređeno a ostavljanjem onoga što je zabranjeno.
Takođe, želim da ti kažem da nije sramota ne znati, jer uvijek postoje stvari koje čovjek treba da nauči, ali je sramota, a u ovom slučaju i grehota, da nakon što saznaš istinu, i šta je dozvoljeno a šta zabranjeno, i dalje istrajavaš i radiš ono što je zabranjeno (mislim ovde na odlazak kod sihirbaza i traženje lijeka kod njih). Ve billahi tefik.

 

 

 

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta