Imovinski postupciSavremena pitanja

PISANJE SEMINARSKOG, DIPLOMSKOG ILI MAGISTARSKOG ZA NOVAC

PITANJE: Esselamu alejkum, uvaženi dr. Ljakić.

Često sam u prilici da mi studenti ponude da im napišem seminarski, diplomski ili magistarski rad za novac. Moja dilema je da li je ta zarada meni halal obzirom da će oni to predstaviti profesorima kao svoj rad pod svojim imenom, što je u suštini laž i prevara. Mada to prof. znaju i prećutno pristaju najčešće, ali meni ipak srce nije smireno na tome. Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Nema smetnje da se studentu koji piše seminarski, diplomski, magistarski ili doktorski rad pomogne oko sakupljanja dokumentacije, uređivanja sadržaja, pripreme materijala, štampanja i drugih vrsta pomoći pri čemu sam student piše rad.

Međutim, napisati i uraditi kompletan seminarski, diplomski, magistarski ili doktorski rad nekome ko će taj rad predati i predstaviti kao njegovo vlastito djelo i trud i time steči neku titulu ili ostvariti prolaznu ocjenu, to nije dozvoljeno jer predstavlja potpomaganje u laži i prevari.

A pomaganje u griješenju (laganju i prevari) je zabranjeno kur’naskim ajetom: „I nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu“ (El-Maide, 2). U ovoj zabrani je svejedno da li se to radi za novac ili iz drugih povoda i razloga.

Student koji preda seminarski ili drugi sličan rad kao svoje vlastito djelo i trud a uradila ga je i napisala druga osoba, to je laž i prevara. A laganje je zabranjeno po Kitabu, Sunetu i idžmau učenjaka.

Nije dozvoljeno osim u nuždi i u tri slučaja za koje je došla olakšica u vjerodostojom hadisu: u ratu, izmirivanju ljudi i laganju supružnika jedno drugom.

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Ummu Kulsum, radijallahu anha, da je rekla: ,,Nisam čula (Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem ) da je dao olakšicu u laganju od onog što pričaju ljudi osim u trome: ratu, izmirivanju ljudi i muža ženi i žene mužu”.

Prevara je takođe zabranjena po tekstu hadisa. Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko nas vara nije od nas“.

Prema tome, nema sumnje da je predavanje seminarskih i sličnih radova, koje neko drugi napiše kao vlastito djelo, čista laž i prevara, a pisanje istih predstavlja zabranjeno potpomaganje u tim grijesima.

Imetak koji se stekne pisanjem seminarskih i sličnih radova je haram imetak koji nije dozvoljeno koristiti.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Svako tijelo koje naraste od harama, Vatra mu je najpreča (da ga prži)“. Bilježe ga Taberani i Ebu Nu’ajm, a vjerodostojnim ga ocjenjuje Albani.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta