Savremena pitanja

PLASTIČNA OPERACIJA ZBOG UROĐENE TJELESNE MAHANE

PITANJE: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Neka je salavat na poslanika Muhameda savs rod njegov čitav i ashabe sve…
Poštovani Zijade, imam jedno pitanje, za koje se nadam da ćete mi dati adekvatan odgovor, a tiče se tako reći promjene na fizičkom izgledu. Kada sam se tek rodio, lijeva noga mi je bila kriva. Doktori to nisu uočili odmah prvi dan već treći, pa sam morao ići na operaciju, nakon koje sam nosio puni gips oko pola godine, možda i više. Mišić, tj. list ljeve noge, je tako reći zakržljao, tj. manja je mišična masa, u odnosu na mišičnu masu desne noge.
– Današnjim medicinskim tretmanom, ispumpavanjem masnoće iz butine (ako se ne varam stručni naziv “liposukcija”) i prebacivanjem u tu nogu, mogao bih izjednačit misičnu masu desne i ljeve noge. Istina, sa tom nogom nikad nisam imao problema, niti me je boljela nit šta slično, čak šta više ljevak sam u fudbalu. Problem je dakle estetski, jer nikad ljeti nisam nosio kratki šorc, zapravo jesam, ali ljudi nakon što bi primjetili razliku između lijeve i desne noge sa čuđenjem bi to gledali. Allah Dragi dž.š. me je takvog stvorio (SubhanAllah), i bojim se ako bi je uradio ovu promjenu, mošda je Islamom zabranjena, pa se bojim Allahove srdžbe.
Allah vas nagradio.Amin.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Odgovor na ovo pitanje se vraća na savremenu mes’elu propisa plastičnih opracija.
Naime, plastične operacije ili hirurški poduhvati čiji je cilj uljepšavanje fizičkog izgleda se dijele na dvije vrste.

Prva vrsta – to su plastične operacije koje imaju za cilj uljepšavanje izgleda, poput: uljepšavanja nosa njegovim umanjivanjem, uljepšavanje dojki njihovim uvećavanjem ili smanjivanjem, uljepšavanje lica zatezanjem kože na licu i slično.

Hirurški zahvati ove vrste nisu motivisani nuždom niti šerijatski opravdanom potrebom, nego je njihova suština mijenjanje Allahovih stvarenja shodno strastima i prohtjevima ljudi te zbog toga i nisu dozovljene. Uzvišeni Allah, subhanehu ve te’ala, je neke ljude stvorio lijepim a druge manje lijepim a zabranio je mijenjanje izgleda

Njegovih stvorenja čija je namjera samo dodatno uljepšavanje. Da nije dozvoljeno mijenjati Allahovo stvaranje, tj. Allahova stvorenja kakvim ih je Allah stvorio, na to ukazuju sljedeći ajet i hadis.

Kaže Uzvišeni: „Oni mimo Allah ženskim kumirima ibadet upućuju, a ne upućuju ga drugom do šejtanu-prkosniku, prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova, i navodiću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!“ (En-Nisa 117-119)

Prema tome, Šejtan je taj koji naređuje da se mijenjaju Allahova stvorenja.

U hadisu muttefekun ‘alejhi (tj. kojeg bilježe Buharija i Muslim) prenosi Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je čuo da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, „proklinje žene mutenemmise (koje traže da im se otklone ili obriju obrve) i mutefellidže (koje traže brušenje zdravih zubi) radi uljepšavanja, koje mijenjaju Allahova stvorenja“.

Ova dva argumenta jasno i nedvosmisleno ukazuju na zabranu mijenjanja Allahovim stvorenja ako za to nema opravdanog šerijstakog razloga, a o čemu će biti govora u drugoj vrsti. (Ahkamul-džerahatit-tibbijje, Muhammed Muhtar Šenkiti)

Druga vrsta – to su plastične operacije koje se vrše sa ciljem otklanjanja tjelesnih mahana (anomalija) koje su rezultat nekih bolesti (poput odsijecanja dojke radi otklanjanja raka dojke), saobračajnih ili drugih nesreća, prirodnih katastrofa, požara i slično, kao i urođenih ili stečenih tjelesnih mahana (anomalija) poput šestog prsta na ruci i slično.

Ova vrsta plastičnih operacija je dozvoljena jer se sa njom se ne namjerava mijenjanje Allahovog stvaranja koje je zabranjeno u gore spomenutim šerijtskim tekstovima.
Dokaz za njihovu dozvolu je hadis kojeg bilježe Ebu Davud (4232), Tirmizi (1770) i Nesa’i (5161) u njihovim Sunenima, a kojeg je šejh Albani ocijenio dobrim u knjizi Irvaul-galil (824).

Naime, prenosi se da je ‘Arfedžete ibn Es’ad, radijallahu anhu, izgubio nos u bici El-Kulab koja je bila u džahilijetu, pa je ugradio srebrni nos. Srebrni nos je imao neprijatan miris pa mu je naredio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, da ugradi nos od zlata.

Ovaj hadis ukazuje na dozvolu činjenja plastičnih opracija ako je njihov povod i razlog otklanjanje tjelesnih mahana koje su rezultat nekih bolesti, saobračajnih ili drugih nesreća, prirodnih katastrofa, požara i slično, kao i urođenih ili stečenih tjelesnih mahana (anomalija) poput šestog prsta na ruci i slično

S obzirom da se kod tebe radi o urođene iskrivljenosti lijeve noge i da hirurška operacija te devijacije u stvari predstavlja liječenje te anomalije, ova plastična operacija se ubraja u drugu vrstu operacija koje su dozovljene. Na dozvolu ove operacije ne utiče tvoja namjera da ujedno sa ovom operacijom koja ima prije svega liječnički karakter namjeravaš uljepšati izgled svoga tijela (noge). A Allah zna najbolje.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta