Post/Ramazan

POST DIJABETIČARA

– Esselamu alejkum!
Ja sam od skoro dijabetičar. Desilo mi se jednom dok sam postila nafilu (tada nisam znala da imam dijabetes), da mi se krvni pritisak jako podigao, a inače još iz djetinjstva imam problema sa srcem. Približava nam se mubarek Ramazan, a ja moram tri puta na dan uzimati tablete. Pošto su dani ljeti duži nego zimi, da li mogu umjesto Ramazana postiti isti broj dana u decembru, jer je tad dan vrlo kratak, oko 8 sahata, a i toliko bih mogla inšaAllah podnijeti zbog moje bolesti? Ako bi smjela tako uraditi, kakav je propis ako preselim na Ahiret prije decembra?
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Kaže Uzvišeni: „A ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti.” (Prijevod značenja El-Bekare, 185.)

Ovim ajetom je dozvoljeno bolesniku da ne posti dane Ramazana sve dok je u bolesnom stanju, a zatim da naposti taj isti broj dana kada ozdravi. Ovo je propis onih bolesnika čija je bolest izlječiva.

Dok bolesnici čija je bolest hronična na njima je da za svaki dan Ramazana nahrane jednog siromaha, a nisu dužni napaštati te dane, po mišljenju većine učenjaka. Dok drugi dio učenjaka smatra da hronični bolesnici ne trebaju niti napostiti propuštene dane niti nahraniti siromaha za svaki propušteni dan.

Dijabetičari koji boluju od prvog stepena ove bolesti, tj. koji su ovisnici o inzulinu, njima nije dozvoljeno postiti, jer sa postom direktno pogoršavaju svoje stanje. Dok dijabetičari drugog stepena, tj. koji nisu ovisni od inzulina, njima je u osnovi dozvoljeno da ne poste zbog bolesti, s tim da oni od njih koji žele i osjećaju da mogu postiti nema smetnje da poste, tj. nije im haram postiti.

Kaže šejh Ibn ‘Usejmin, rahimehullah, da dijabetičarima nije dozvoljeno postiti (Eš-Šerhul-mumti’a, 6/353). Vjerovatno se ova njegova fetva odnosi na dijabetis prvog stepena.

A pošto ti, cijenjena sestro u islamu, boluješ od dijabetesa drugog stepena, jer moraš tri puta na dan uzimati tablete, tebi je dozvoljeno da ne postiš zbog bolesti.

Takođe, nisi dužna da napostiš te dane jer je dijabetis hronična bolest. S tim da si obavezna da nahraniš za svaki dan Ramazana po jednog siromaha.

Prema tome, nisi dužna napostiti te dane u decembru jer ti post i u tim danima može pogoršati stanje i povećati bolest, a ovo je ujedno i odgovor na pitanje šta ako preseliš prije decembra.

Što se tiče hranjenja siromaha, dozvoljeno je da se svaki dan hrani isti siromah, ili da na kraju Ramazana nahrani trideset siromaha odjednom.

Nije dozvoljeno davanje novca siromahu u vrijednosti hrane.

Također, pod hranjenjem siromaha se misli na davanje jednog obroka u toku dana i to u srednjoj količini od koje je dovoljno da se najede.

Kao na primjer da mu se kupi srednja porcija ćevapa sa pavlakom ili sokom.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta