Ibadeti

POST DRUGOG DANA BAJRAMA

Da li se smije postiti od drugog dana Bajrama? Negdje sam čula da je to haram, jer se tada treba jesti i sjećati Allaha subhanehu we te´ala, a negdje da se samo ne smije prvi dan Bajrama postiti? Šta je ispravnije?

ODGOVOR:

Od dana koje je zabranjeno postiti je i prvi dan ramazanskog Bajrama. Pod ovom zabranom se misli samo na prvi dan a ne drugi i treći.

Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Se'ida El-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se poste dva dana: ramazanski Bajram i kurbanski Bajram.

Prema tome, hadis jasno naglašava da je zabranjeno postiti dva dana pa onda u nastavku se navode ta dva dana: ramazanski Bajram i kurbanski Bajram, da je se mislilo na drugi i treći dan Bajrama onda bi u hadisu trebalo doći “dane Bajrama”, a ne dva dana.

Prema tome, nema nikakve smetnje da postiš drugi dan Bajrama. Ve billahi tevfik.

Naručite novu knjigu: Naručite novu knjigu:

Povezani članci

Back to top button