Ibadeti

POST DRUGOG DANA BAJRAMA

Da li se smije postiti od drugog dana Bajrama? Negdje sam čula da je to haram, jer se tada treba jesti i sjećati Allaha subhanehu we te´ala, a negdje da se samo ne smije prvi dan Bajrama postiti? Šta je ispravnije?

ODGOVOR:

Od dana koje je zabranjeno postiti je i prvi dan ramazanskog Bajrama. Pod ovom zabranom se misli samo na prvi dan a ne drugi i treći.

Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se poste dva dana: ramazanski Bajram i kurbanski Bajram.

Prema tome, hadis jasno naglašava da je zabranjeno postiti dva dana pa onda u nastavku se navode ta dva dana: ramazanski Bajram i kurbanski Bajram, da je se mislilo na drugi i treći dan Bajrama onda bi u hadisu trebalo doći “dane Bajrama”, a ne dva dana.

Prema tome, nema nikakve smetnje da postiš drugi dan Bajrama. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta