Razno

POVODOM PARADE

Došlo je mnogo pitanja na temu parade, kako reagovati, kako se ophoditi i šta je najbolje uraditi.
Evo jedinstven odgovor za sve:
Poznat je stav islama o homoseksualizmu, tj. idžma(koncesuz) učenjaka je na tome da je zabranjen.
Na zabranu ukazuje nekoliko ajeta o Lutovom narodu, nekoliko hadisa, i idžma ashaba.
Nema sumnje da je pojava i širenje homoseksualizma veliki munker.
Međutim, imamo mi u našem društvu i drugih parada kojima smo svakodnevno svjedoci. Primjer tih parada su sljedeći:
1. Parada neklanjača.
To jest, onih koji sebe smatraju muslimanima a neklanjaju nikako ili samo ponekad klanjaju.
Kaže Ibn Hazm:
“Nema većeg grijeha nakon širka od ostavljanja namaza dok mu ne izađe vrijeme i bespravnog ubijanja vjernika.” (El-Muhalla 11/19)
Također, Ibnul-Kajjim kaže da je ostavljanje namaza veći grijeh od ubistva, krađe, zinaluka, pijenja alkohola, i da je najveći od velikih grijeha.
2. Parada kockarnica
3. Parada zinaluka, nemorala i golotinje
4. Parada alkoholičara i mjesta gdje se alkohol toči i prodaje
5. Parada kamatnih banaka
6. Parada sihirbaza
7. Parada koncerata i diskoteka
Svi spomenuti munkeri ili su zabranjeni po idžmau učenjaka na što ukazuju Kur’an i sunnet, ili je veliki grijeh, ili je haram po većini učenjaka.
Detalji o svemu spomenutom su uglavnom opće poznati muslimanima, a ja sam o svima njima opširnije pisao u drugim tekstovima.

Na ove parade smo navikli, iako su one ili veći grijeh od gay parade ili na istom stepenu, a gay parada je nešto novo, i većina ljudi negativno reaguje na to, pa hoćemo reagovati i mi kako bismo ispunili obavezu negiranja munkera.
Ovo ukazuje da smo mi sami sebi protivriječni i neprincipijelni, jer na munkere koji su veći i gori od homoseksualizma a toliko su rašireni u našem društvu, na njih ne reagujemo kao da su sasvim normalni i prirodni, i kao da islam nema ništa protiv toga. A oko homoseksualizma se diže halabuka i pravi se od njega bauk samo jer je to nešto novo i jer većini ljudi, vjernicima i nevjernicima ne štima, pa sad imamo petlje i hrabrosti da se i mi dignemo i bunimo u prilog protesta. Gdje su nam petlja i hrabrost da reagujemo, protestujemo i negiramo gore spomenute, raširenije, zastupljenije i veće munkere od homoseksualizma. Lahko je glumiti velikog islamistu, u stvarima sa kojima se sredina i društvo sa tobom slažu kao u ovom slučaju.

Odgovor na pitanje kako reagovati na gay paradu:
Treba reagovati kao što reagujemo i na ostale munkere zastupljene u društvu, tj. pojašnjavanje istine sa gledišta islama po tom pitanju, savjetovanje na lijep način i sa mudrošću, itd.
Ako ima onih koji su pravili i organizovali demontracije, i mirne proteste protiv kockarnica, alkohola, kamate, muzike, golotinje koji su rašireni u društvu, pa široko im bilo neka prave i protiv gay parade, a takvi nam nisu poznati. Od apsurda mirne šetnje i protesta protiv gay parade bilo bi i to, da bi muslimani protestanti mirno šetali pored većih munkera od same gay parade, što je smiješno.
Još ako ovome dodamo da velika većina homoseksualaca nisu muslimani uopšte, onda ovo pitanje dobija sasvim drugačiju dimenziju, jer kao što kažu učenjaci nema grijeha nakon kufra, odnosno svi grijesi poslije kufra su blaži od kufra.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta