Intimni odnosi/Brak

POŽELJNE OSOBINE KOD ŽENE KOJA SE TRAŽI ZA ŽENIDBU

(po Islamu)

PITANJE: Esselamu alejkum.
Imam pitanje u vezi ženidbe. Pričao sam sa par sestara u vezi toga ali one uglavom daju neke svoje uslove. Neke od nji su….hoće da rade, hoće da se školuju, hoće da idu svojim roditeljima kad hoće itd.
Kakav je stav Šerijata po tom pitanju? I koja je glavna uloga žene u braku kad se uda i koje su dužnosti njene prema meni i moje prema njoj.
Ja bar mislim to što one hoće NE BI MOGLE STIZATI NIKAKO MNOGE OBAVEZE KOJE SU U BRAKU. Većina ih razmišlja onda kao da nisu udate.
KOJU JE SESTRU NAJBOLJE ŽENITI SA KOJOM BI ALLAH BIO ZADOVOLJAN I JA NARAVNO?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Pitanja zapošljavanja žene, njenog školovanja, zijareta udate žene njenih roditelja, glavne uloge žene u braku, dužnosti žene prema mužu i muža prema njegovoj supruzi, sve ovo su teme za sebe koje se trebaju ponaosob obrađivati a što zahtijeva mnogo više prostora.

Ono na šta se može u ovoj prilici odgovoriti je zadnje pitanje koje glasi: koju ženu je najbolje oženiti sa kojom bi Uzvišeni bio zadovoljan.

Mustehab je, tj. preporučuje se, onome ko hoće da se oženi da izabere ženu sa sljedećim osobinama (pogledaj: El-Mugni 15/94):

1- Onu koja praktikuje vjeru, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ženu žene (najviše) zbog četiri stvari: zbog njenog imetka, porijekla, ljepote i vjere, ti izaberi onu koja praktikuje vjeru” (mutefekun alejhi).

2- Djevicu, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitao Džabira je li se oženio, a on mu odgovorio da jeste. Pa ga je priupitao: “Je li djevica ili je već bila udavana?”, odgovorio je da je bila udavana, a on mu reče: “Kamo sreće da je djevica, da se ti sa njom poigravaš a ona sa tobom” (mutefekun alejhi).

3- Rotkinju, tj. onu čija su majka ili njene sestre i rodice poznate po mnoštvu rađanja djece, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ženite one (žene) koje se zavole (koje su drage) i rotkinje, jer ja ću se ponositi na Sudnjem danu pred drugim narodima sa vašom brojnošću” (Ebu Davud, Nesai’, Ahmed, Hakim i Ibn Hibban, a vjerodostojnim su ga ocjenili Hakim, Ibn Hibban, Iraki, Albani i ostali).

4- Lijepu, kako bi se više smirio uz nju, više je volio i bolje obarao pogled od drugih žena, jer je zbog ljepote žene mustehab (preporučeno) onome ko hoće da se ženi da ode i vidi ženu koju ima namjeru zaprositi. Prenosi Džabir, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas hoće da zaprosi ženu, ako je u stanju neka je vidi (kako bi vidio ono) što će ga navesti da je oženi”.

Hadis bilježe Ebu Davud, Ahmed i Hakim, vjerodostojnim ga ocjenjuje Hakim i Zehebi, Ibn Hadžer kaže da su ravije pouzdani, a Albani i Šuajb Arnaut ga ocjenjuju dobrim.

Ovo su poželjne karakteristike žene koja se želi zaprositi koje su zasnovane na vjerodostojnim dokazima, dok islamski pravnici navode i mnoge druge poželjne osobine kod žene, poput toga da bude ošroumna, plemenitog porijekla i slično, međutim za poželjnost tih osobina nema posebnih dokaza u šerijatskim tekstovima. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta