AHLAKPITANJA I ODGOVORI

PRIČA O POSLANIKOVOJ, sallallahu alejih ve sellem, MAČKI

– Esselamu alejkum!
Nailazila sam na predaju da je Muhammed, alejhi selam, imao mačku Muezzu i jednom prilikom da je ne bi probudio odrezao dio haljine i onda otišao na namaz. Zanima me vjerodostojnost ove predaje, jer nisam uspjela da nađem izvor.
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Nakon istraživanja i pretraživanja hadisa u poznatim hadiskim zbirkama koji govore o mačkama uopćeno nisam našao ni jedan hadis ni vjerodostojan ni slab a niti izmišljen a da je zabilježen u ovim knjigama da govori o predaji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao mačku ili da je probudivši se iz sna našao mačku na svojoj postelji kako spava.

Od priče koje se prenose a vezane su za ovu temu su sljedeće:
– Da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spavao pa čim se probudio vidio je mačku kako spava na kraju njegovog ogrtača, a ona je spavala dubokim snom. Nije htio da prekine mački njen ugodan san nego je sjeo i sačekao jedan vremenski period sve dok se mačka sama nije probudila, pa čim je se prenula ustala je i otišla a onda je ustao i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i otišao svojim poslom.

– Da je slična priča ustvari se desila Ebi Hurejri, radijallahu anhu, sa njegoovm mačkom. Naime, mačka je spavala na jednom kraju njegove odjeće pa čim se Ebu Hurejre, radijallahu anhu, probudio našao je svoju mačku da spava.

Zatim je tražio da mu se donesu makaze i odsjekao je dio svog rukava na kojem je ona ležala a zatim otišao svojim poslom.

– I treća priča u istom kontekstu se prenosi od sufijskog šejha Ahmeda Rifaija, naime tu priču bilježi Zehebi u svojoj knjizi “Sijeru e’alamin-nubela” (21/78) prilikom navođenja biografije Ahmeda Rifaija. U priči je došlo da je mačka zaspala na rukavu šejha Ahmeda a proučen je ikamet za namaz, pa je on odsjekao dio rukava (a zatima otišao klanjati i vratio se), zatim je sjeo ponovo, ušio rukav i rekao: “Nije se ništa promijenilo”.

Sama činjenica da se otprilike ista priča pripisuje trima različitim osobama dovoljno govori o njenoj nepouzdanosti, a da ne govorimo što uopće nije prenešena ni u izmišljenoj formi čak ni u knjigama u kojima su zabilježeni izmišljeni hadisi i predaje.

A sam kontekst priče takođe ima neprihvatljivih stvari poput toga da se upropaštava odjeća bez opravdanog razloga, uz to pretjerana izvještačenost u ophođenju prema mački jer kakav je problem i kakva je šteta da se ta mačka premjesti na drugo mjesto ili da se probudi.


Prema tome,
 ova priča koja se pripisuje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nema osnova u hadiskim knjigama i ne samo da nije vjerodostojna nego je lažna i krivotvorena a uz to ima sporno značenje i pouku. Najvjerovatnije je to jedno od mnogobrojnih sufijskih izmišljenih “poučnih kazivanja” našto ukazuje činjenica da se pripisuje sufijskom šejhu Ahmedu Rifaiju. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta