Savremena pitanja

PRODAJA KOZMETIKE KATALOŠKIM PUTEM

PITANJE: Selam alejkum. Imam pitanje vezano za Farmasi kozmetiku. Zanima me da li je dozvoljeno baviti se prodajom farmasi proizvoda. Riječ je u turskoj firmi koja već tri godine djeluje i u BiH. Ona svoje proizvode prodaje kataloškim putem. Ovdje većina žena se učlanjuje te iste kataloge nudi prijateljima, poznanicima, a oni ukoliko im se nešto od te kozmetike svidi to naručuju. Zanima me da li je dozvoljeno da ja prodajem tu kozmetiku drugim ženama od čega ću imati zaradu koja ovisi o visini narudžbe, npr. na 1oo KM narudžbe ja imam 15% zarade i slično. Takodje da li mi je dozvoljeno učlanjivati i druge žene u naš lanac te na taj način biti njihov lider, odnosno obezbijediti sebi veću zaradu i slično. Molim vas za savjet, hitno je.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Odgovor na ovo pitanje se vraća na dvije savremene mes’ele: prodaja kozmetike nemuslimanima (kao i onima koji će je koristiti na haram način) i propis mrežnog marketinga.

(Prva mes’ela) Prodaja kozmetike nemuslimanima

Propis prodaje kozmetike i mirisa se vraća na namjeru kupca kako će da ih upotrebljava. Upotreba kozmetike i mirisa u osnovi može biti dozvoljena ili zabranjena. Pa shodno tome imamo tri oblika njihove prodaje u praksi:

Prvi oblik: da kupac koristi kozmetiku i mirise na dozvoljen način, a što je praksa pokrivenih muslimanki koje praktikuju vjeru. Prodaja kupcima koji će je na halal način upotrebljavati je dozvoljena.

Drugi oblik: da kupac koristi kozmetiku i mirise na zabranjen način, poput otkrivenih žena koje istu upotrebljavaju van kuće, a što je po islamu zabranjeno. Prodaja kupcima koji će je na haram način koristiti je zabranjena.

Dokaz zabrane su sljedeće:

Prvo – riječi Uzvišenog: “I ne potpomažite se u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide, 2.). Nema sumnje da prodaja kozmetike i mirisa otkrivenim ženama koje svoju ljepotu pokazuju muškarcima strancima (koji joj nisu mahremi ili muževi) predstavlja potpomaganje u griješenju koje je zabranjeno ovim ajetom.

Drugo – fikhsko pravilo: „Ono što vodi u haram je haram“.

Treće – učenjaci fikha u fikhskim knjigama navode klasičan primjer zabranjenog potpomaganja u griješenju: a to je prodaja grožđa onome ko će od njega napraviti vino. A pod ovo ulazi i prodaja kozmetike otkrivenim ženama koje će je koristiti u haramu.

Treći oblik: da ne znamo da li će kupac koristi kozmetiku i mirise na zabranjen ili dozvoljen način.

U tom slučaju gleda se šta je u većini rasprostranjeno u tom mjestu gdje se prodaje. Pa ako je u većini rasprostranjena upotreba kozmetike od strane žena na haram način, onda ju je i haram prodavati. U protivnom je dozvoljeno.

(Druga mes’ela) Propis mrežnog marketinga

O ovom savremenom pitanju već sam detaljno pisao, što se može naći na ovom linku: MREŽNI MARKETING.

Oko propisa mrežnog marketinga savremeni učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, najbliže ispravnom je zabrana mrežnog marketinga, a Allah zna najbolje. Ono što preovlađuje u većini slučajeva kod mušterija mrežnog marketinga je to da njima kupovina robe nije cilj nego im je cilj provizija, pa zbog toga je ispravnije da se obrazloženjima i argumentima koje su naveli oni koji zabranjuju da prednost. Zato se može reći da je mrežni marketing šerijatski zabranjen jer u sebi sadrži kockanje, obje vrste kamata, bespravno jedenje tuđeg imetka i jer je komercijalna prevara.

Prema tome, prodaja Farmasi proizvoda kataloškim putem nije dozvoljena osim kupcima koji je neće upotrebljavati na haram način. Jer se ta kozmetika prodaje većinom otkrivenim ženama koje svoju ljepotu pokazuju muškarcima strancima (koji joj nisu mahremi ili muževi), a što predstavlja potpomaganje u griješenju koje je zabranjeno kur’anskim ajetom. Sa druge strane, mrežni marketing je takođe zabranjen.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta