Ekonomija/KupoprodajaPropisi vezani za žene

PRODAJA NAKITA NEPOKRIVENIM ŽENAMA

PITANJE: Esselamu alejkum! Da li je dozvoljeno prodavati nakit nepokrivenim ženama? Allah vas nagradio!

ODGOVOR: Alejkumusselam.
Nošenje nakita pred muškarcima koji ženi nisu mahremi (tj. mužem i svim muškarcima kojima je zabranjeno za sva vremena da je ožene) je haram na osnovu riječi Uzvišenog: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite”. Znači, riječi “I neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje” ukazuju na zabranu pokazivanja ukrasa (u što prvenstveno ulazi nakit) pred svim muškarcima izuzev onih koji su spomenuti u nastavku ajeta, tj. pred mužem, ocem, svekrom, sinovima, unukom i drugim spomenutim u ajetu.

Na osnovu ovoga, prodaja nakita ženi koja će ga nositi pred muškarcima koji joj nisu mahremi predstavlja pomaganje iste u griješenju.  A Uzvišeni Allah zabranjuje potpomaganje u griješenju, kaže Uzvišeni: “A nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide, 2). Te je stoga prodaja nakita ženi koja će nositi taj nakit pred muškarcima koji joj nisu mahremi potpomaganje u griješenju koje je zabranjeno kur’anskim ajetom.
Pa tako, ako znaš da će ta nepokrivena žena nositi taj nakit pred muškarcima koji još nisu mahremi onda ti nije dozvoljeno prodavati joj nakit, jer to potpada pod zabranjeno potpomaganje u griješenju. A u suprotnom je dozvoljeno. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta