Smrt/Dženaza

UKOPAVANJE MEJITA U SANDUKU

PITANJE: Esselamu alejkum,
Poštovani imam hitno pitanje. Jedan čovek je preselio u inostranstvu, tamo je otpremljen ze onaj svijet po islamskim propisima ali je zbog transporta u Sandžak smešten u sanduk. Porodica je u dilemi pošto je preselio još pre 5 dana, a tek sledeće nedelje će ga dopremiti u Sandžak, da li da bude ukopan sa sandukom, ima li smetnje??? Molim Vas za hitan odgovor. Da Vas Allah nagradi.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Nema razilaženja među učenjacima četiri mezheba: hanefijskom, malikijskom, šafijskom i hanbelijskom, čak neki učenjaci prenose idžma učenjaka, da je mekruh ukopavati umrle muslimane u tabutu osim u nuždi ili ako za to postoji opravdanje šerijatski prihvatljivo.

Ukopavanje u tabutu nije prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti ashaba, takođe u tome je oponašanje kjafira. Detalji o ovom pitanju (ukopavanju u tabutu) se mogu naći u svakoj fikskoj knjizi.

A što se tiče sahranjivanja u sanduku, došlo je u knjizi „Knjiga fikha na četiri mezheba“ da je ukopavanje u sanduku i sličnom:

– kod hanefija i šafija pokuđeno osim ako za to ima potrebe poput toga da je zemljište rastresito,

– kod malikija je to suprotno onom što je preče,

– dok je kod hanabila uopćeno pokuđeno.

Ukopavanje u sanduku je oprečno praksi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i selefa ovog Ummeta. Sa druge strane, tako kjafiri sahranjuju svoje umrle te to predstavlja oponašanje istih, a muslimanima je zabranjeno oponašanje kjafira u ibadetima (a obredi dženaze spadaju u oblast ibadeta).

Prema tome, ako se umrli ukopava u sanduku sa ciljem oponašanja kršćana i drugih kjafira u tome onda je to zabranjeno zbog zabrane oponašanja kjafira u ibadetima.

Došlo je u vjerodostojnom hadisu: „Ko oponaša neke ljude (jedan narod) on je od njih“. A ako ukopavanje mejita u sanduku nema namjeru oponašanja kjafira onda je to uopćeno pokuđeno osim ako za tim ima stvarne potrebe i opravdanja. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta