Zikrovi i dove

PROPIS DOVLJENJA ŽENE DA JOJ MUŽ U DŽENNETU NEMA HURIJA NITI DRUGIH ŽENA

PITANJE: Eselamu alejkum we rahmetulahi we berekatuhu.
Je li dozvoljeno da žena dovi Allahu da joj muž u Džennetu nema hurije ni druge osim nje? Da li je to grijeh s obzirom da je Allah odredio da će svaki muskarac imati bar 2 a neki i više. Allah da vas nagradi  najboljim.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Činiti ovu dovu nije dozvoljeno, jer ona u sebi sadrži prelaženje granice u dovljenju. A Uzvišeni Allah ne voli one koji prelaze granice: „Zaista On ne voli one koji prelaze granice“ (El-Bekare 190, El-E’araf 55, El-Maide 87).

Vid prelaženja granice u dovljenju u ovom slučaju se odnosi na traženje u dovi da se ne desi ono što je potvrđeno u šerijatskim tekstovima da će se desiti. Poput toga:

– da Allah ne kazni kjafira na ahiretu

– da kjafir ne bude vječno u Vatri

– da dovi Allahu da ga nikada ne iskuša ničim

– da dovi da ga Allah ne proživi

– da dovi da Allah nikoga od muslimana ne uvede u Vatru

– da dovi da ne bude Sudnjeg dana i slično.

Potvrđeno je u šerijatskim tekstovima da će Allah od Svog fadla i dobrote blagodariti muškarce u Džennetu sa hurijama.

Kaže Uzvišeni: „Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti“ (Ed-duhan 54). Svaki muškarac će u Džennetu imati dvije žene od hurija, kao što je došlo u dva Sahiha (Buharija i Muslim) o stanovnicima Dženneta da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svaki čovjek od njih će imati dvije žene od hurija“. Takođe, potvrđeno je da će svaki šehid (onaj ko pogine na bojnom polju u džihadu) u Džennetu imati 72 hurije.

Shodno tome, ako supruga dovi da njen muž u Džennetu nema hurija, ona dovi protiv onoga što je Allah već odredio i samim time ovo predstavlja prelaženje granica u dovi.

Ljubomora ili ljubav supruge prema mužu ne opravdava njeno opiranje i suprotstavljanje Allahovom kaderu.

Bitno je napomenuti muslimankama da u Džennetu neće biti ljubomore, tjeskobe, tugovanja, ljutnje ili gađenja zbog postojanja drugih žena kod njihovih muževa.

Nema ništa u Džennetu od onoga što je na dunjaluku osim zajedničkih imena. Osim toga muževi trebaju podsticati svoje supruge da ispune svoje vrijeme i misli djelima koja će ih voditi i uvesti u Džennet, a ne mislima ili radnjama koji ih samo mogu unazaditi na tom putu.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta