Intimni odnosi/Brak

PROPIS ODAZIVANJA NA SVADBU I ŠARTOVI ISTOG

PITANJE: Es selamu alejkum. Kako da postupim jer je u pitanje svadba u familiji, ali kako kazati mužu da neću na tu svadbu a on mi uzvrati da žena mora da bude pokorna i da sluša naređenje muža jer će on odgovarati kod ALLAHA za taj grijeh. Molim za savet.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Odazvati se na poziv u svadbu je vadžib po većini učenjaka.

Dokaz za to je hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas bude pozvan na svadbu neka se odazove”. A u rivajetu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je došlo da je on rekao: “… A ko se ne odazove pozivu neposlušan je Allahu i Njegovom Poslaniku”, ovaj hadis bilježe, takođe Buharija i Muslim.

Međutim, odazivanje pozivu na svadbu je uslovljeno ispunjenju određenih šartova:

Prvi – da svadbu pravi musliman, jer je u jednom rivajetu hadisa kod Muslima došlo ” Kada neko od vas pozove svoga brata”, tj. musliman muslimana.

Drugi – da njegovo prisustvovanje svadbi bude odgovor na poziv za prisustvovanje, tj. ako nije pozvan nije dužan ni da se odazove. Našto upućuju riječi iz hadisa “neka se odazove”.

Treći – da on (ili ona) lično bude pozvan na svadbu, tj. ako je poziv na svadbu bio u općem izrazu, poput toga da se na nekom zajedničkom skupu prisutni pozovu na svadbu, onda nije vadžib da se odazove. Na to upućuju riječi “Kada neko od vas bude pozvan”.

Četvrto – da na samoj svadbi ne bude munkera, tj. šerijatom zabranjenih stvari, poput muzike, alkohola, miješanja muškaraca i žena, razgolićavanja i slično. Dokaz za ovo je hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Alije, radijallahu anhu, da je napravio hranu i pozvao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je došao vidio je u kući slike pa se vratio. Alija, radijallahu anhu, ga je pitao zašto je se vratio, a on mu je odgovorio: “U kući ima zastor na kojem su slike, a meleci ne ulaze u kuću u kojoj imaju slike”.

Prema tome, samo odazivanje na svadbu je vadžib uz spomenute šartove, a najbitniji od njih je da na toj svadbi nema munkera. Pa ako se pouzdano zna da će se na toj svadbi raditi određeni harami poput muzike, pijenja alkohola, miješenja muškaraca i žene, nije dozvoljeno ni tebi ni tvom mužu da se odazovete na tu svadbu. Osim ako idete da uklonite te munkere, a što je jako teško i daleko.

Tvoj muž odgovara za svoj grijeh ako ga uradi po ovom pitanju, a ti odgovaraš za svoj. Tačno je da si ti dužna da budeš pokorna svome mužu, ali je ta pokornost ograničena da ne bude u činjenju harama. U vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Alije, radijallahu anhu, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema pokornosti u neposlušnosti Allahu,  zaista je pokornost samo u dobru”.

Prema tome, nisi obavezna da budeš pokorna svome mužu ako ti naređuje oni u čemu je haram. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta