FIKHImovinski postupciPITANJA I ODGOVORIPorodično pravo

PROPIS OSTAVLJANJA TASTAMENTA (raspodjele imovine) DJECI

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullah.

Halalite šejh, htela bi pitati dali ima smetnje u islamu u vezi ovog postupka da vas Allah obilato nagradi. Radi se o tome da roditelji žele ostaviti svoj imetak, o zemlji je riječ. Otac ima dosta zemlje koju želi podeliti za vreme svog života. Razlog kako on vidi je da ne želi ostaviti iza sebe zavađu među evladom, nego da kako on želi prepise ponaosob djeci. Ali dok je on živ nemaju pravo raspolagati s’tom imovinom. Tako ima po zakonu neislamskom da se to ubraja u poklon i da tebe kao primaoca ništa ne pitaju oko slaganja ili potpisivanja, tako samo se pita vlasnik. Imali pravo tako raspolagati sa imovinom? I mi, tj. ja kao pojedinac, imam li harama ako se tako uradi .

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Vadžib je da se imetak nakon smrti neke osobe podijeli onako kako je propisano u tri kur’anska ajeta u suri En-Nisa i vjerodostojnim hadisima. Oko ovoga nema razilaženja među učenjacima. Nije dozvoljeno dijeliti imetak nakon smrti po svojoj volji ili hiru. Onaj ko tako radi je veliki griješnik.

U osnovi onima koji su nasljednici po tekstu Kur’ana i sunneta, poput muške i žeske djece, supružnika, oca i majke, njima se ne piše testament niti vesijet – oporuka. Oni nasljeđuju shodno kako je pojašnjeno u šerijatskim tekstovima. Oporuka se piše samo onima koji nemaju udjela u nasljedstvu i to najviše u visini trećine imetka.

Međutim, ako tvoj otac zna da djeca nece šerijatski podijeliti imetak nakon njegove smrti, ili da neki hoće a drugi neće, dozvoljeno mu je da ostavi testament (oporuku) u kojem će biti napisana podjela njegovog imetka nakon njegove smrti onako kako je propisano po Kur’anu i sunnetu. Kako, koliko i kome se dijeli, o tome treba da se obrati učenoj osobi.

Detaljnije o nasljedstvu i poklanjanju za vrijeme života, poslušaj predavanje pod naslovom: Nasljedstvo – izmedu Šerijata i stvarnosti. Na ovom linku:

https://www.youtube.com/watch?v=YMUt4YGeqsU

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta