Savremena pitanja

PROPIS PROMJENE BOJE OČIJU LASERSKOM OPERACIJOM

PITANJE: Esselamu alejkum. Da li je u Islamu dozvoljeno promijeniti boju očiju? Danas postoji laserska metoda promjene boje očiju, npr. iz smeđe boje u plavu.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Promjena boje očiju, svejedno vršila se laserom ili nekom drugom metodom, potpada pod poznatu mes’elu plastičnih operacija uljepšavanja.

Plastične operacije uljepšavanja su savremeno šerijatsko pitanje o kojem su napisane mnoge doktorske i magistarske studije.

Vrste plastičnih operacija i propis istih

Savremeni islamski pravnici plastične operacije ili hirurške poduhvate čiji je cilj uljepšavanje fizičkog izgleda muške ili ženske osobe, uzimajući u obzir šerijatsku dozvolu ili zabranu istih, dijele te operacije na dvije vrste.

Prva vrsta – plastične operacije koje imaju za cilj uljepšavanje izgleda ili podmlađivanja starijih osoba.

Primjeri uljepšavanja izgleda:

uljepšavanje nosa njegovim umanjivanjem, promjenom dužine ili širine,

uljepšavanje vilice umanjivanjem, uvećavanjem, postavljanjem plastične vilice i slično,

uljepšavanje dojki žena njihovim uvećavanjem ili smanjivanjem,

uljepšavanje izrazito klempavih ušiju njihovim vraćanjem nazad,

uljepšavanje stomaka otklanjanjem viška sala i zatezanjem kože,

uljepšavanje zadnjice kod mlađih žena njenim uvećavanjem ili umanjivanjem, …

Primjeri operacija podmlađivanja:

uljepšavanje lica zatezanjem kože lica, skidanjem bora i slično,

uljepšavanje zadnjice kod starijh žena njenim uvećavanjem ili umanjivanjem,

uljepšavanje oblika i veličine ruku i nogu otklanjanjem sala i zatezanjem kože,

uljepšavanje oborenih i opuštenih obrva njihovim zatezanjem, itd.

Hirurški zahvati ove vrste nisu motivisani nuždom niti šerijatski opravdanom potrebom, nego je njihova suština mijenjanje Allahovih stvarenja shodno strastima i prohtjevima ljudi te zbog toga i nisu dozovljene. Uzvišeni Allah, subhanehu ve te’ala, je neke ljude stvorio lijepim a druge manje lijepim, a zabranio je mijenjanje izgleda Njegovih stvorenja čija je namjera samo dodatno uljepšavanje.

Da nije dozvoljeno mijenjati Allahovo stvaranje, tj. Allahova stvorenja kakvim ih je Allah stvorio, na to ukazuju sljedeći ajet i hadis.

Kaže Uzvišeni: „Oni mimo Allah ženskim kumirima ibadet upućuju, a ne upućuju ga drugom do šejtanu-prkosniku, prokleo ga Allah! A on je rekao: “Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova, i navodiću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!” A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!“ (En-Nisa 117-119)

Prema tome, šejtan je taj koji naređuje da se mijenjaju Allahova stvorenja.

U hadisu muttefekun ‘alejhi (tj. kojeg bilježe Buharija i Muslim) prenosi Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je čuo da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, „proklinje žene mutenemmise (koje traže da im se otklone ili obriju obrve) i mutefellidže (koje traže brušenje zdravih zubi) radi uljepšavanja, koje mijenjaju Allahova stvorenja“.

Ova dva argumenta jasno i nedvosmisleno ukazuju na zabranu mijenjanja Allahovim stvorenja ako za to nema opravdanog šerijstakog razloga, a o čemu će biti govora u drugoj vrsti. (Ahkamul-džerahatit-tibbijje, Muhammed Muhtar Šenkiti, 128-133)

Druga vrsta – plastične operacije koje se vrše sa ciljem otklanjanja tjelesnih mahanam nedostataka i anomalija koje su rezultat nekih bolesti, poput odsijecanja dojke radi otklanjanja raka dojke, saobračajnih ili drugih nesreća, prirodnih katastrofa, požara i slično, kao i urođenih ili stečenih tjelesnih mahana (anomalija) poput šestog prsta na ruci i slično.

Ova vrsta plastičnih operacija je dozvoljena jer se sa njom se ne namjerava mijenjanje Allahovog stvaranja, koje je zabranjeno u gore spomenutim šerijtskim tekstovima, nego otklanjanje mahane.

Dokaz za njihovu dozvolu je hadis kojeg bilježe Ebu Davud (4232), Tirmizi (1770) i Nesa’i (5161) u njihovim Sunenima, a kojeg je šejh Albani ocijenio dobrim u knjizi Irvaul-galil (824).

Naime, prenosi se da je ‘Arfedžete ibn Es’ad, radijallahu anhu, izgubio nos u bici El-Kulab koja je bila u džahilijetu, pa je ugradio srebrni nos. Srebrni nos je imao neprijatan miris pa mu je naredio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, da ugradi nos od zlata.

Ovaj hadis ukazuje na dozvolu činjenja plastičnih opracija ako je njihov povod i razlog otklanjanje tjelesnih mahana koje su rezultat nekih bolesti, saobračajnih ili drugih nesreća, prirodnih katastrofa, požara i slično, kao i urođenih ili stečenih tjelesnih mahana (anomalija) poput šestog prsta na ruci i slično

Propis mijenjanja boje očiju
Nakon gore navedenog, postavlja se pitanje: u koju vrstu plastičnih opracija uljepšavanja (prvu ili drugu) spada promjena boje očiju plastičnom opracijom ili laserskom metodom?

Odgovor je da propis zavisi od stanja osobe kojoj se vrši operacija, kao i od povoda i razloga vršenja takvih operacija:

Prvo stanje – ako se promjena boje očiju vrši radi otklanjanja urođene mahane ili prirodne deformacije boje očiju koja nanosi psihički ili fizički ezijet, ili mahane koja je rezultat bolesti, nesreće, prirodne katastrofe i slično, ili ako je osoba rođena sa različitom bojom očiju, onda je dozvoljeno izvršiti promjenu boje očiju laserom ili nekom drugom metodom. I ova vrsta operacija promjene boje očiju potpada pod drugu vrstu dozvoljenih plastičnih operacija.

Drugo stanje – ako se promjena boje očiju (laserskom ili drugom metodom) čini čisto radi uljepšavanja izgleda ili radi same promjene, onda nema sumnje da to ulazi pod prvu vrstu zabranjenih plastičnih operacija koje imaju za cilj čisto uljepšavanje izgleda. Ovaj vid mijenjanja boje očiju predstavlja zabranjeno mijenjanje Allahovih stvorenja čija zabrana je došla u jasnim šerijatskim tekstovima. Takođe, ovakve operacije uljepšavanja nisu motivisane nuždom niti šerijatski opravdanom potrebom, nego je njihova suština mijenjanje Allahovih stvorenja shodno strastima i prohtjevima te zbog toga i nisu dozovljene.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta