Razno

PROPIS UBIJANJA ZAROBLJENIKA

PITANJE: Eselamu alejkum,
Kako treba postupiti prema vojnom zarobljeniku prema Šerijatu?
Gledao sam mnoge užašavajuće klipove gdje muslimani uzvikivajući ,,Allahu Ekber,, obezglavljuju 5 ruskih vojnika, kao i mnoge druge klipove gdje istim poklikom,,Allahu Ekber,, obezglavljuju zarobljenike, pa me zanima da li je to ispravno?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko toga šta se radi sa zarobljenim kjafirima u ratu:

Prvo mišljenje je da zabroljenike obavezno treba ubiti osim žena. Ovo je stav Katade, Mudžahida, El-Hakema, Ibn Džurejdža i Suddija. A Ebu Hanife smatra da nije dozvoljeno oslobađanje i otkupljivanje. Dokazuju to riječima Uzvišenog: “Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih“. (El-Enfal, 57), i riječima: “Ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete” (Et-Tevbe, 5).

Smatraju da su ova dva ajeta derogirala sljedeći ajet: “Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte” (Muhammed, 4).

Drugo mišljenje je da je zarobljenike zabranjeno ubijati nego ili se oslobode ili otkupe.

Na ovome su Ed-Dahhak, Ata’, Hasan El-Basri i drugi.

Dokaz im je gore spomenuti četvrti ajet iz sure Muhammed i smatraju da je ovaj ajet derogirao gore spomenute ajete: 57. ajet sure El-Enfal i 5. ajet sure Et-Tevba.

Treće mišljenje je pravljenje razlike između zarobljavanja u vremenu prije nego što se kjafiri oslabe, u tom periodu je obaveza da se svi zarobljenici ubijaju, i vremena nakon što se kjafiri oslabe, tada je dozvoljeno oslobađanje zarobljenika, otkupljivanje i uzimanje kao roblja.

Takođe, prave razliku između zarobljenika od Ehlu kitabija i mušrika, pa smatraju da je zarobljenike mušrike obaveza sve pobiti u oba perioda.

Ovo je stav Seid ibn Džubejra, Ibn Humejda, Ishaka i ostalih.

Dokaz onih koji zastupaju ovaj stav je takođe četvrti ajet sure Muhammed: “Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte“.

Četvrto mišljenje je sloboda izbora imama, odnosno vođe muslimana shodno njegovom idžtihadu i koristi datog vremena, može da ih pobije, oslobodi, otkupi ili učini robovima.

Ovo je stav džumhura učenjaka ovog Ummeta, pripisuje se Ibn Abbasu, radijallahu anhu, učenjacima Medine, to je stav takođe Malika, Šafije, Ebu Sevra, Ahmeda, Ebu Ubejda, Evzaija, Sevrija i mnogih drugih.

Dokazuju svoj stav svim ajetima koji govore o ovoj temi jer se može među njima napraviti spoj, a sa druge strane nema dokaza da su neki ajeti derogirali ostale.

Odabrano mišljenje po ovom pitanju je stav džumhura, tj. da je dozvoljeno ubijanje zarobljenika, oslobađanje, otkupljivanje i porobljavanje shodno kako procijeni da je najkorisnije imam (vođa) muslimana.

Prema tome, ono što si vidio na klipovima šerijatski nije sporno svejedno radilo se po mišljenju džumhura ili po stavu učenjaka koji zastupaju prvo mišljenje.

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta