Intimni odnosi/BrakSavremena pitanja

PROPIS UPOTREBE SEXUALNIH STIMULANSA I POMAGALA

(viagre, vibratora i slično)

PITANJE 1: Eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Da li smiju supružnici tokom intimnog odnosa koristiti pomagala, kao sto je vibrator i slično? Halalite mi zbog izraza. Allah vam dao svako dobro.

PITANJE 2: Selam alejkum!

Zanima me da li je dozvoljeno da muž zadovoljava ženu pomagalom (vaginalna penetracija vibratorom) u toku predigre ili polnog općenja? Ne mislim na samozadovoljavanje.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Korištenje i upotreba raznoraznih pomagala i stimulansa pri intimnom odnosu nije specifičnost samo modernog doba, iako se njihov razvoj i upotreba vežu prvenstveno za savremeno vrijeme, nego su bili poznati i u davna vremena kod mnogih naroda i civilizacija.

Od islamskih učenjaka koji su govorili o tome su Ibn Tejmije u knjizi „Džami’ul-mesail“ (5/25) i Ibnul-Kajjim u knjizi „Bedai’ul-fevaid“ (4/82).

Sexualna pomagala se dijele na dvije vrste:

– sexualni stimulansi u obliku tableta i lijekova, poput viagre i

– sexualni aparati poput vibratora, umjetne vagine i slično.

Sexualni stimulansi u obliku tableta i lijekova, poput viagre i slično su u osnovi dozvoljeni pod uslovom da ne štete organizmu, jer potpadaju pod opći propis liječenja.

Propis upotrebe sexualnih aparata (vibratora, umjetne vagine i slično)

Nakon analize i istraživanja ovog pitanja u islamskim knjigama i savremenim fetvama učenjaka, dolazi se do zaključka da se upotreba sexualnih pomagala može podijeliti u četiri stanja, dva su zabranjena, a dva dozvoljena.

Prvo stanje – pojedinačna upotreba sexualnih aparata

Pošto je cilj upotrebe sexualnih aparata izbacivanje sjemena i smirivanje spolne strasti onda propis pojedinačne upotrebe vibratora, umjetne vagine i slično u suštini predstavlja samozadovoljavanje (onanisanje ili masturbiranje). A samozadovoljavanje je zabranjeno po ispravnom stavu učenjaka, na čemu je većina učenjaka ovog Ummeta i što je zvanični stav svečetiri mezheba.

Detaljnije o propisu samozadovoljavanja može se pronaći na ovom linku:

https://zijadljakic.ba/samozadovoljavanje-stavovi-i-argumenti-ucenjaka-i-mezheba/

Drugo stanje – upotreba od strane supružnika pri intimnom odnosu

Pod ovom upotrebom se misli da u toku intimnog odnosa supružnika muž zadovoljava ženu ili obrnuto uz pomoć spomenutih sexualnih aparata.

Supružnicima je dozvoljeno da uživaju jedno u drugom sa svojim prirodnim organima tijela.

Kaže Uzvišeni: “I koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovom, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni u griješenju prelaze granicu” (El-Mu’minun 5-7). Dok pražnjenje spolne strasti mimo toga (prirodnih organa tijela) predstavlja prelaženje granica koje su spomenute u ovim kur’anskim ajetima, a pod ovo ulazi i upotreba spomenutih pomagala.

Takođe, može se reći da se upotreba sexualnih pomagala od strane supružnika pri intimnom odnosu ubraja u vid samozadovoljavanja, a samozadovoljavanje je zabranjeno. Razlika između ovog načina samozadovoljavanja i klasičnog je u tome što u ovom slučaju pomagalo upotrebljava supružnik, a suština je ista – da se pomoću tih pomagala prazni spolna strast.

Prema tome, upotreba sexualnih pomagala od strane supružnika pri intimnom odnosu je zabranjena jer predstavlja zabranjeno prelaženje granica u čuvanju stidnog mjesta i  vid je samozadovoljavanja.

Ovo je fetva mnogih savremenih učenjaka (poput Ahmeda El-Kurdija i Saliha El-Munedždžida) i istraživača ovog pitanja. (Ahkam el-ittisal el-džinsi, Salih El-Hudan str. 110)

Treće stanje –kada jedno od supružnika ima manu zbog koje ne može imati intimni odnos

Ako muž ili supruga dožive neki musibet (nesreću ili bolest) pri kojem izgube funkciju spolnog organa, a ne žele da se razvode zbog lijepog bračnog života, djece, međusobne ljubavi i slično, dozvoljeno im je da koriste spomenuta sexualna pomagala kako bi se zadovoljila potreba onog supružnika koji je sexualno sposoban.

Muž je šerijatski obavezan da spolno zadovolji svoju suprugu, pa ako nije u stanju da sa njom ima intimni odnos zbog neke mane ili bolesti, on je obavezan da joj omogući zadovoljenje njene spolne potrebe ljubavnim predigrama, rukom ili uz pomoć vibratora kako se ne bi sama zadovoljavala na haram način (mastubiranjem). Nema smetnje da to ona sama traži od njega, jer je spolno uživanje njeno pravo kod njega i na njemu je vadžib da je zaštiti sa te strane.

Sve spomenuto se odnosi i na suprugu, ako ona ima neku manu koja je sprečava da spolno zadovolji muža, a muž nije u materijalnom stanju da oženi drugu ženu ili se boji da neće biti pravedan.

Četvrto stanje – upotreba sexualnih aparata u nuždi iz bojazni od upadanja u zinaluk

Prenosi se od skupine ashaba i tabi’ina, a što je i stav imama Ahmeda u rivajetu od njega, da je samozadovoljavanje zabranjeno osim u nuždi, poput toga da se osoba boji da će učiniti zinaluk ili da je ne pogodi neka bolest zbog jačine spolne potrebe. (Hašijetu Ibn ‘Abidin 3/371, El-Insaf 26/465)

Oni to dokazuju sa dva fikhska pravila: nužda dozvoljava zabranjeno i činjenje manjeg od dva zla.

Ako spolna strast obuzme osobu u tolikoj mjeri da postoji realna šansa da ga navede i odvede do samog čina zinaluka, po hanefijskom učenjaku Ibn Nudžejmu je tada vadžib da se samozadovolji kako bi se izbjeglo veće zlo i veći grijeh, a to je zinaluk (El-Bahru er-raik 2/475).

Kaže hanbelijski učenjak El-Merdavi u svojoj knjizi „El-Insaf“ (10/252): „Dvije koristi: prva – nije dozvoljeno samozadovoljavanje osim u nuždi … Druga – propis žene u tome je kao i propis muškarca. Njoj je dozvoljeno da koristi nešto poput muškog polnog organa kada se boji da će počiniti zinaluk. A ovo je ispravno“.

Dakle, dozvoljena je upotreba sexualnih pomagala (aparata) u nuždi zbog realne i stvarne bojazni upadanja u zinaluk.

Prema tome, upotreba sexualnih pomagala (aparata) je zabranjena u prva dva stanja:

pojedinačna upotreba i upotreba od strane supružnika pri intimnom odnosu, a dozvoljena u druga dva stanja:

kada jedno od supružnika ima manu zbog koje ne može imati intimni odnos i upotreba sexualnih aparata u nuždi iz bojazni od upadanja u zinaluk.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta