Savremena pitanja

PROSLAVLJANJE, UČESTVOVANJE I ČESTITANJE NEVJERNIČKIH PRAZNIKA

(vjerskih ili nevjerskih)

PITANJE: Esselamu alejkum. Skoro sam imala diskusiju sa jednom prijateljicom o jelki i djeda mrazu. Ja sam totalno protiv toga i mada smo mi to imali za novu godinu kad smo bili mali sada smo skontali da to vodi u širk. Ja sam se totalno iznenadila kad su oni kupili tu jelku pa sam mahinalno pitala „zašto?“ i odmah sam skontala da sam je možda uvrijedila pa sam odmah tražila halala od nje. Tako da je ona meni halalila a zatim je rekla da to nema ništa sa religijom, to su oni uvjek imali i to je samo jedna tradicija i da je jelka i djeda mraz izmišljen, zatim da oni ne slave božić, a da će imati jelku i možda djeda mraza. Da, ja se slažem da je to izmišljeno a tako je isto i čitav božić izmišljen i zbog čega bi oni htjeli da obilježavaju taj izmišljeni blagdan. Meni je vrlo žao što puno naših mladih parova na zapadu prate te glupe tradicije i što to ništa nema sa našom vjerom. Ja znam da to ne valja, ali možete li mi odgovoriti da li je to veliki grijeh i zbog čega?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Kjafirski praznici se mogu podijeliti u vjerske i nevjerske praznike.

Od vjerskih praznika su božić, uskrs, raznorazne slave i slično. A od nevjerskih su nova godina, 8. mart (dan kjafirskih žena), valentinovo (iako ima pagansko-kršćansko porijeklo) i slično.

Što se tiče odazivanja, obilježavanja i čestitanja kjafirskih vjerskih praznika, svejedno bio to božić, uskrs, slave i slično odgovor je u sljedećim redovima.

Čestitanje kjafirima njihove vjerske praznike, poput božića, uskrsa i slično, je zabranjeno oko čega nema razilaženja među učenjacima, kako prenosi Ibn Kajjim u svojoj knjizi „Ahkamu ehliz-zimme“.

Kaže Ibn Kajjim:Čestitanje kjafirima njihova vjerska obilježja je zabranjeno na čemu su složni učenjaci. Poput toga da im  čestita njihove praznike i post, pa im kaže: sretan vam praznik ili slično, iako sa ovim ne  čini kufr ono je haram. To je poput toga da im čestita njihovo  činjenje sedžde kipu, nego  čak i veći grijeh i više prezreno kod Allaha od  čestitanja kjafirima pijenje alkohola, ubijanja, zinaluka i slično. Mnogi ljudi kod kojih vjera nije na velikom nivou upadaju u slične stvari neznajući odvratnost tog djela. Onaj ko čestita nekome njegovo činjenje grijeha, novotarije ili kufra taj se izlaže Allahovoj mržnji i srdžbi“.

Čestitanje kjafirima njihovih praznika je haram jer u sebi sadrži potvrđivanje onog na čemu su od njihovih obilježja vjere i zadovoljstvo sa onim na čemu su od kufra. A muslimanu nije dozvoljeno da bude zadovoljan sa obilježejima kufra kao ni da čestita onima koji su na tome, jer Uzvišeni kaže: „Ako vi budete činili kufr, – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan, da robovi Njegovi čine kufr, a zadovoljan je sa vama ako budete zahvalni.“ (Ez-Zumer 7) i kaže Uzvišeni takođe: „Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“ (El-Maide 3)

Iz ovih ajeta je jasno da Allah subhanehu nije zadovoljan da Njegovi robovi čine kufr, pa kako onda da mi budemo zadovoljni s njim time što ćemo kjafirima čestitati na njihovom kufru? A ako bi oni nama čestitali njihove praznike nije dozvoljeno da im potvrdno odgovorimo. Jer to nisu naši praznici, i jer su to praznici sa kojima Allah nije zadovoljan. I jer su ti praznici jedno od dvoga: novotarija u njihovoj vjeri, ili su propisani u njihovoj vjeri ali su derogirani sa Islamom sa kojim je Allah subhanehu poslao Svoga zadnjeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Kaže Uzvišeni: „A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati.“ (Ali Imran 85)

Takođe, nije dozvoljeno muslimanu da se odazove njihovom pozivu da prisustvuje ili učestvuje u bilo kakvim njihovim svečanostima tim povodom, jer je to gore od samog čestitanja. Tako isto nije dozvoljeno muslimanima da obilježavaju te praznike kojekakvim priredbama, prigodama ili gozbama. Pod ovo ulazi razmjenjivanje poklona, dijeljenje slatkiša, sahana zgotovljene hrane, prekidanje s poslom taj dan i tome slično (osim ako je radnik prinuđen i nema izbora).

Jer kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko oponaša neke ljude (jedan narod) on je od njih“. Bilježi ga Ebu Davud i Imam Ahmed, a ocijenili su ga dobrim i vjerodostojnim Ibn Hibban, Ibn Hadžer, Albani i Sulejman ‘Alevan.

Molim Uzvišenog Allaha da učini muslimane ponosne sa njihovom vjerom, da ih učvrsti na tome i pomogne ih protiv Allahovih neprijatelja. A Allah je jak i moćan. (pogledaj: Medžmu’u fetava Ibn ‘Usejmin 3/44)

A što se tiče proslavljanja nove godina (8. marta i valentina koji potpadaju pod isti propis), kao prvo ispravno je da to nije kršćanski ili neke druge vjere praznik nego je to “međunarodni” nevjerski praznik kojeg su u početku forsirali i proslavljali komunisti a poslije komunističke i slicijalističke države ili njihove partije u nesocijalističkim državama da bi zatim proslavljanje iste prevladalo skoro u čitavom svijetu.

Detaljnije o ovome se može poslušati na temu „Proslavljanje nove godine“ na linku: http://www.youtube.com/watch?v=g5M0PFjYpRE

A skraćen odgovor bi bio da proslavljanje nove godine i učestvovanje (i čestitanje) u istome potpada pod mes’elu oponašanja kjafira u adetima i običajima koji su specifični samo za njih.

Naime, nema razilaženja među učenjacima ovog Ummeta da je zabranjeno oponašanje kjafira u nevjerskim običajima koji su specifični samo za njih.

Ta zabrana se zasniva na gore spomenutom hadisu u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko oponaša neke ljude (jedan narod) on je od njih“. Bilježi ga Ebu Davud i Imam Ahmed, a ocijenili su ga dobrim i vjerodostojnim Ibn Hibban, Ibn Hadžer, Albani i Sulejman ‘Alevan.

Takođe, u hadisu kojeg bilježe imami Buharija i Muslim u svojim Sahihima, a prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘‘Slijedit ćete običaje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, čak kada bi oni ušli u gušterovu rupu i vi biste za njima.” ”Jesu li to židovi i kršćani?”- upitali smo. ”A ko drugi?”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Dovoljna su ova dva argumenta u zabrani proslavljanja, bilo kojeg oblika učestvovanja ili četitanja nove godine. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta