Savremena pitanja

RAD U RESTORANU U KOJEM SE NUDI SVINJETINA

PITANJE: Naš čovjek musliman drži restoran u kojem nudi svinjsko meso, nastanjen je u Austriji a tamo se nalazi i restoran. Pa tako da tamnošnja klijentela traži uostalom svinjsko meso znači da to se priprema za kršćane.Zanima me da ako odem kod njega radit koliki bi mi bio grijeh ako bi nekad morao doći u kontakt sa svinjetinom?

ODGOVOR: Prodaja svinjskog mesa je haram po idžmau učenjaka. Na tu zabranu ukazuje vjerodostojan hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima u rivajetu od Džabir ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao godine kada je oslobođena Mekka: “Zaista su Allah i Njegov Poslanik zabranili prodaju vina (alkohola), strvine (uginule životinje), svinje i kipova, …”.

A što se tiče rada u restoranima i sličnom u kojima se mušterijama nudi svinjsko meso, alkohol i slično, rad u takvim restoranima se može svesti na na dvije vrste.

Prva vrsta: da ta osoba radi oko svinjskog mesa, tako što ga sprema ili dostavlja mušterijama, u tom slučaju njegov posao nije dozvoljen jer predstavlja potpomaganje u griješenju. A Uzvišeni zabranjuje potpomaganje u grijehu: “A nemojte se potpomagati u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide, 2). Ono što zaradi radnik u obavljanju ovakog posla ta zarada je haram imetak jer je zarada na haramu haram. Onaj ko je znao da je taj posao haram i na tome zaradio imetak dužan je da se pokaje iskrenom tevbog i da se riješi tog haram imetka tako što će ga dati u opće potrebe muslimana, tj. da udijeli siromahu, zaduženom ili da za izgradnju ili popravku puteva, mostova i slično, a za rješavanje od tog haram imetka nema nikakvog sevapa.

Druga vrsta: da osoba koja radi u takvim restoranima u kojima se konzumiraju harami (svinjetina, alkohol i slično) radi samo poslove koji su halal, tj. nema kontakta sa haramima, onda je preče da taj posao ostavi kako bi sačuvao svoju vjeru i čast i kako bi se udaljivo od sumnjivih stvari, te da traži posao koji je daleko od harama. Na ovo ukazuje hadis mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od En-Nu’mana, radijallahu anhu, u kojem je došlo: “Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a među njima su sumnjive i nejasne stvari koje ne poznaju mnogi ljudi, pa ko se čuva sumnjivih i nejasnih stvari sačuvao je svoju vjeru i čast a ko ih čini upadne u haram, …”. Ono što zaradi od ovakvog posla u kojem nema dodira sa haramom to mu je halal.
Musliman treba znati da onaj ko ostavi radi Allaha ono što je haram Allah mu olakša i otvori esbabe (razloge i povode) rizka (opskrbe). Kaže Uzvišeni: “A onaj ko se Allaha boji On mu nađe izlaz i opskrbi ga odakle se ni nenada” (Et-Talak, 2-3).

Prema tome, dozvoljeno ti je raditi u tom restoranu ako nećeš imati direktnog kontakta sa svinjetinom, alkoholom i sličnim haramima, a u protivnom nije ti dozvoljeno raditi u njemu. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta