Razno

SLABOST DODATKA „VE MAGFIRETIHI“ PRI NAZIVANJU SELAMA

PITANJE: Es-Selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ako može odgovor. Rašireno je među sestrama prilikom odgovaranja na selam da dodaju „ve magfiretihi“. Pa me zanima da li je taj dodatak vjerodostojan, jer nisam primjetila da daije odgovaraju sa tim dodatkom. Barekellehu fikum.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Dodatak “VE MAGFIRETUHU” pri odgovaranju na selam ili nazivanju selama koji je došao u nekim hadisima je jako slab (munker) i izdvojen rivajet (šazz), to jest nije prenešen ni u jednom vjerodostojnom hadisu.

Od hadisa u kojima je došao taj dodatak pri nazivanju selama su:

Prvi – Hadis kojeg bilježi Ebu Davud u svom Sunenu, Bejheki u Šu’abu i Taberani u Kebiru od Sehl ibn Muaza ibn Enesa u kojem je došlo da je došao čovjek Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i nazvao mu selam riječima: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve magfiretuhu, pa je on rekao: „Četrdeset (sevapa)“, dodavši: „Ovako bivaju dobra djela“.

Ovaj dodatak od Sehla na osnovni hadis od Imran ibn Husajna, radijallahu anhu, kojeg Ebu Davud navodi prije ovog hadisa je slab zbog ravije Ebu Merhuma (Abdurrahmana ibn Mejmuna), nepouzdanim su ga ocijenili Ibn Me’in i Ebu Hatim.

Ovaj dodatak su slabim ocijenili Ibn Hadžer, Albani, Šu’ajb Arnaut i Abdulkadir Arnaut.

Drugi – Hadis od Zejd ibn Erkama, radijallahu anhu, u kojem on kaže: „Kada bi nam Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nazovao selem, mi bi odgovorili: Ve alejkes-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve magfiretuhu“. Bilježe ga Buharija u Et-Taruhu el-kebir i Bejheki u Šu’abu-iman.

Hadis je slab zbog sljedećeg: slabosti ravije Ibrahima ibn el-Muhtara, jer se ravija Ibrahim izdvijio sa ovim hadisom, a izdvajanje od slabog ravije je neprihvatljivo, zbog slabosti ravije Muhammed ibn Humejda.

Ovaj hadis slabim Bejheki i Ibn Hadžer. A šejh Albani ga u početku ocijenio vjerodostojnim u svojoj Silsili sahiha da bi poslije promijenio mišljenje, tj. obznanio da je slab.

Također, Ibnul-Kajjim u svom Zadul-mead je ukazao na slabost dodatka „ve magfiretuhi“.

Ako se ovo zna, greška je nekih savremenih učenjaka da se ovaj dodatak prihvata na osnovu više rivajeta, jer su ti rivajeti jako slabi i oprečni vjerodostojnim.

Od dvojice ashaba, od Ibn Abbasa (u Muvettu) i Ibn Omera (u Šu’abu-iman), radijallahu anhum, u vjerodostojnim predajama se prenosi da su naglasili da selam završava sa „ve berekatuhu“ bez dodavanja „ve magfiretuhu“ onima koji su ih tako selamili.

Prema tome, nije propisano pri nazivanju selama ili pri odgovaranju na selam dodavati „ve magfiretuhi“, jer je taj dodatak prenešen u jako slabim (munker) rivajetima.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta