Zikrovi i dove

ŠTA JE LIJEPO PROUČITI PRIJE UTAKMICE

PITANJE: Esselamu alejkum
Ja imam jedno pitanje zanima me: ja sam fudbaler i ako bi vi znali šta je dobro prije utakmice proučiti?
Unaprijed vam se zahvaljujem na odgovoru. Selam!

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Da bi u određenoj situaciji bilo lijepo nešto proučiti, svejedno bila to neka dova ili zikr ili nešto iz Kur’ana, za to treba imati potporu u šerijatskim tekstovima Kur’an i Sunneta.

A pošto je bavljenje fudbalom savremena ljudska aktivnost a objavljivanje vjere Islam je završeno i upotpunjeno sa smrću Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nesuvislo je misliti ili tvrditi da je po Islamu lijepo proučiti nešto prije igranja utakmice.

A ako bi se neko pitao da li ima neki zikr ili dova koji se uči uopćeno prije obavljanja nekih tjelesnih vježbi ili bavljenja sportom? Nije mi poznato da je u šerijatskim tekstovima nešto prenešeno da se uči u ovakvim prilikama. Smatrati da je u ovoj situaciji lijepo proučiti Fatihu, Ajetul-kursi i slično nema nikakvog osnova u vjeri, jer je učenje sura, dova ili zikrova ibadet a ibadet se ne čini u određenim prilikama osim ako za to imamo potporu u šerijatskim tekstovima.

Jedino oko čega bi se moglo govoriti u ovom slučaju je učenje Bismile na početku svake bitne aktivnosti oslanjajući se na uvriježeno mišljenje da je lijepo izgovarati Bismilu prije bilo čega da se radi. Kao argument za ovo se koristi poznati hadis: “Svaka bitna stvar koja se ne počne sa Bismillahirrahmanirrahim je krnjava”.

Ovaj hadis bilježi Hatib u “Džamiu”, Subki u “Tabekatuš-šafi’ije” i Rehavi u “Kitabul-erbe’in”, a u njegovom senedu je ravija Ibnul-Džundijji oko čije slabosti nema razilaženja.

Zato kaže Sulejman El-‘Ulvan da je ovaj hadis slab oko čega su složni muhaddisi, te da je ustvari tekst hadisa koji je prihvaćen iako je mursel (slab): “Svaka bitna stvar koja se ne počne sa Hamdom (zahvalom Allahu) je krnjava” kojeg bilježe Ebu Davud, Ibn Madže, Darekutni i ostali.

Međutim, imam Nevevi i Bin Baz ga ocjenjuju dobrim na osnovu drugih rivajeta koji ga po njima podupiru.

A ispravno je, kako kaže šejh Albani, da se ne obmanemo time što ga neki učenjaci ocjenjuju dobrim jer slabost dodatka “Bismillahirrahmanirrahim” je očita a nema rivajeta koji ga mogu poduprijeti.

Prema tome, hadis “Svaka bitna stvar koja se ne počne sa Bismillahirrahmanirrahim je krnjava” je veoma slab i nije ispravno da se uzima kao argumet.

Prema tome,u šerijatskim tekstovima nije prenešeno da je nešto dobro, lijepo ili preporučeno da se uči prije utakmice ili bilo koje druge sportske aktivnosti, čak ni za učenje Bismile nema vjerodostojnog argumenta. Ve billahi tevfik.

DOVLJENJE PODIGNUTIH RUKU I POTIRANJE LICA POSLIJE DOVE

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta