Intimni odnosi/Brak

SVJEDOČENJE ŽENA PRI ŠERIJATSKOM VJENČANJU

PITANJE: Esselamu alejkum, šejh.

Da li žene mogu biti svjedoci na šerijatskom vjenčanju?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Svjedočenje prilikom šerijatskog vjenčanja je od šartova valjanosti braka po ispravnom stavu učenjaka. Po većini učenjaka da bi svjedočenje bilo validno moraju ga izvršiti: dva muslimana, muškaraca, koji su pravedni (ne ustrajavaju u činjenju velikih grijeha), punoljetni i pametni.

Oko svjedočenja žena u nečemu što nije vezano za imetak niti se vraća na imetak učenjaci imaju podijeljeno mišljenje:

Prvi stav: da se ne prima svjedočenje žena pri sklapanju braka, u talaku, vraćanju supruge, utvrđivanju porijekla, ilau'(zaklinjanju muža da neće prići supruzi više od 4 mjeseca), ziharu (riječima muža supruzi: „ti si mi poput leđa moje majke“), primanju islama, otpadništvu, utvrđivanju smrti, punomoći, vesijjetu i slično.

Ovo je stav većine učenjaka.

Od argumenata sa kojima dokazuju svoj stav je sljedeće:

Riječi Uzvišenog: „O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoče dvojica pravednih rođaka vaših“. (El-Maide, 106)

Vjerodostojan hadis kojeg bilježi Bejheki: „Nema braka bez velija i dva pravedna svjedoka“.

Prenosi Malik od Zuhrija: „Do sada je bio sunnet da nije dozvoljeno svjedočenje žena u šerijatskim kaznama, pri sklapanju braka i davanju talaka“.

Drugi stav: da se prima svjedočenje žena u svemu mimo šerijatskih kazni i odmazde. Pri čemu je uslov da dvije žene mijenjaju jednog muškarca.

Dokazuju to sa opštim značenjem onoga što je došlo u ajetud-dejn (ajeta o dugu): „I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene, koje prihvaćate kao svjedoke; ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti.“ (El-Bekara, 282)

Odabrano mišljenje je stav džumhura (većine) učenjaka, osim kada to nužda zahtijeva.

Prema tome, ne prima se svjedočenje žena prilikom šerijatskog vjenčanja.

Ve billahi tevfik.

Naručite novu knjigu: Naručite novu knjigu:

Povezani članci

Back to top button