AKIDANovotarijePITANJA I ODGOVORI

UČENJE HATME BOLESNOM (radi izlječenja)

PITANJE: Selam alejkum.
Da li je dozvoljeno da se uči Kur an osobi koja je bolesna? Naime, da grupa sestra podijeli džuzove i da to prouče za nekoliko dana? ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Ako je ta osoba bolesna od sihra, džinskog dodira ili uroka, dozvoljeno je i propisano da se liječi učenjem Kur’ana, na način da se uči rukja (ili bilo šta od Kur’ana i dova) bolesnoj osobi direktno (ili preko telefona, skajpa i slično, s tim da je efekat slabiji), a ne na daljinu.

Također, dozvoljeno je i propisano da se direktno bolesniku uče vjerodostojne dove. Poput dova:
– „Euzu bikelimatillahi et-tamati min šerri ma halek“ (Muslim),
– „Bismillahi erkike min kulli šejin juzike, ve min šerri kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike, bismillahi erkike“ (Muslim).
Ili uz stavljanje ruke na mjesto bola, da prouči sedam puta: „Bismillah, bismillah, bismillah, euzu billahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhaziru“ (Muslim).

A što se tiče toga, da grupa sestara međusobno podijele džuzeve Kur’ana i uči ih kod kuće sa nijetom da Allah izliječi tu bolesnu osobu, takva praksa liječenja i pomaganja bolesne osobe nema osnova u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti praksi ashaba i selefa ovog Ummeta. Ustrajavanje na tome predstavlja novotariju. A po tekstovima vjerodostojnih hadisa svake novotarije se treba treba čuvati, ona je šerijatski neprihvatljiva i predstavlja dalalet koji vodi u Vatru.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta