FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

VALJANOST NAMAZA NAKON ISTEKA MESHA

– Esselamu Alejkum we rahmetullah.
Desilo mi se da sam uzeo mesh po čarapama nakon što su prošla 24 sata od trenutka kada sam prvi put uzeo mesh po šarapama. To se desilo u zaboravu i sa tim abdestom sam klanjao sabah i podne namaz, da li sam duzan naklanjati ta dva namaza?
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: „Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odredio u potiranju po mestvama tri dana i tri noći za musafira, a dan i noć za onog ko nije musafir“.

Ovaj hadis ukazuje da je vremenski period potiranja po mestvama i čarapama tri dana i tri noći za musafira, a dan i noć za onog ko nije musafir. Ovo je stav džumhura (većine) učenjaka od ashaba, tabi’ina i onih koji su došli poslije njih.

Iz ovoga proizilazi da onaj ko učini potiranje po čarapama nekon što prođe dan i noć (24) od prvog potiranja da mu je uzimanje mesha neispravno (batil). A to dalje znači da su mu i abdest i namazi koje klanja u tom stanju ništavni i nevažeći. To jest, on treba naklanjati namaze koje je klanjao u tom stanju.

Ako je to uradio iz zaborava, to ne mijenja propis obaveze naklanjavanja namaza. Jer zbog zaborava osoba nema grijeha, ali time ne spada obaveza da naklanja namaze.

U hadisu kojeg prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je došlo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista je Allah oprostio mom Ummetu ono što se uradi greškom, iz zaborava i u prisili“. Bilježi ga Ibn Madže, Ahmed, Hakim, Bejheki i Darekutni. Vjerodostojnim i prihvatljivim su ga ocijenili Hakim, Ibn Hibban, Ibn Hazm,Zehebi, Nevevi i Ibn Hadžer, Ahmed Šakir, Albani i Šuajb Arnaut.

Ovaj hadis ukazuje da ono što se uradi greškom, iz zaborava ili u prisili da u tome nema grijeha. Ali time osoba nije oslobođena od nadoknade štete koja se učini ili vršenja ibadeta koji se izostave u takvom stanju.

Prema tome, ti si dužan naklanjati ta dva namaza, sabah i podne, jer si ih klanjao bez valjanog abdesta, s tim da u tome nemaš grijeha.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta