Savremena pitanja

VEČE KUR’ANA UZ ILAHIJE I MUZIKU

PITANJE: Selam alejkum. KAKAV JE STAV PRISUSTOVANJU VEČERI KUR’ANA…uče hafizi iz Bosne Kur’an…al u među vremenu u prekidima uče se ilahije sa muzikom i sestre pjevaju…DA LI MI JE ZABRANJENO PRISUSTOVANJE na takvim mjestima?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Nije dozvoljeno organizovati tzv.Veče Kur’ana niti prisustvovati istom ako se na tom sijelu pjevaju ilahije sa muzikom i ako žene pjevaju pred muškarcima.

Da je to zabranjeno ukazuju sljedeći dokazi:

Prvo: što je pjevanje ilahija uz muzičke instrumente haram našto ukazuju jasni argumenti. Opći šerijatski stav o muzici je da je haram po Kur’anu i Sunnetu i ovo je zvanični stav sve četiri fikhska mezheba (uz gore spomenute detanje i razlike među pjesmama).

Dokaz iz Kur’ana su riječi Uzvišenog: “Ima ljudi koji kupuju lehvel-hadis da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramnakazna”. (Lukman, 6)

Prenosi Ibn Kajim od Vahidija i Ebu Ishaka da su rekli da najviše što je protumačeno pod “Lehvul hadis” da je on pjesma.

Dokaz iz Sunneta je hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Biće u mom ummetu ljudi koji će ohalaljivati polni organ, svilu, vino i muzičke instrumente …” (Bilježi ga Buharija u svom Sahihu u obliku T’alika, a hadis je vjerodostojan oko čega nema razilaženja kod stručnjaka hadisa).

Ovaj hadis je šerijatski argument koji presuđuje po ovom pitanju, jer ohalaliti muzičke instrumente ima smisla samo onda kada su zabranjeni, što jasno i nedvosmisleno znači da je muzika haram.

Drugo: što žene pjevaju pred muškarcima, pa su ovdje spojena dva šerijatska prekršaja: zabranjeno miješanje muškaraca i žena i zabranjeno gledanje muškaraca u žene osim prvog nehotičnog pogleda na čiju zabranu ukazujumnogi šerijatski argumenti.

Treće: što je sa ovim haramima spojeno pohvalno djelo, tj. učenje Kur’ana, što dodatno čini ovo sijelo još više spornim jer se na njemu spaja ibadet sa jasnim haramima. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta