Razno

ZA ONE KOJI IMAJU PROBLEMA SA NAFAKOM

Svuda oko nas su rasprostranjeni primjeri i slučajevi ljudi ili porodica koje imaju imetka, zarade i izvora opskrbe, međutim nemaju bereketa u tome. Ogromna sredstva se troše i nestaju a da ni sami sebi ne mogu objasniti u šta su to potrošili.

Razlozi problema sa nafakom mogu biti razni.
Iz prakse učenja rukje mogu reći da se često pravi sihr na nafaku. Recimo, osoba je imala obilnu nafaku u poslu, biznisu, kupoprodaji, zemljoradnji i slično, a onda odjedanput stanje se drastično promijeni. Presuše i prekinu izvori zarade a da za to nema objašnjivih i vidljivih razloga.

U procesu liječenja te vrste sihra veoma učinkovitim su se pokazale dvije stvari za koje je došlo u šerijatskim tekstovima da povećavaju opskrbu, a to su činjenje istigfara (estagfirullah) po nekoliko stotina puta na dan i obilaženje rodbine koju je vadžib obilaziti poput amidža, dajdža, tetki, sestara, braće, djedova i nena.

Uz ovo se može dodati da se otklanjanje sihra za nafaku postiže i udjeljivanjem sadake sa nijetom da Allah otkloni taj sihr.

Bilježi Bejheki u svome Šu’abul-iman (vjerodostojno) od Ibrahima Nehaija i E’ameša, da su tabini smatrali da čovjek mazlum (kome se čini nepravda) ako dadne sadaku u nečemu time će otkloniti zulum koji mu je učinjen ili mu se čini.

Također, kaže Ibn El-Kajjim: “Sadaka ima nevjerovatan utjecaj u otklanjanju raznih belaja pa makar je davali griješnici, zalimi ili čak kjafiri, Allah sa njom otklanja razne nevolje, ova stvar je poznata među ljudima kako običnim tako i onima koji imaju iskustva mudrosti i znanja.”
(El-Vabilu Es-Sajjibu, str.49)

Također, uz poduzete gore navedene sebebe praktičan metod otklanjanja sihra na nafaku je da se dio steknutog i zarađenog novca redovno stavlja u limenu kasu.

Uglavnom, iz kojeg god razloga da čovjek nema nafake u novcu i imetku, u šerijatskim tekstovima Kur’ana i sunneta potvrđeno je da nafaku i opskrbu povećavaju sljedeće stvari:

Prvo: rad, svejedno bio fizički, umni ili oba
(pod šartom da je dozvoljen).
Drugo: tevekkul (oslonac na Allaha).
Treće: takvaluk ( izvršavanje vadžiba vjere i ostavljanje harama).
Četvrto: šukr (zahvaljivanje riječima, djelom i pokornošću).
Peto: obavljanje hadža i umre što više puta.
I ono što smo već naveli:
Šesto: istigfar
Sedmo: održavanje rodbinskih veza.
Osmo: udjeljivanje sadake.

Molim Uzvišenog da nam poveća znanje iz raznih oblasti života i da nas ne iskuša musibetima koje ne možemo podnijeti.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta