Post/Ramazan

DA LI SMRT U RAMAZANU IMA NEKU VRIJEDNOST

– Esselamu alejkum, da li znači nešto to ako osoba musliman koja preseli na ahiret u toku mjeseca ramazana, tj. da li to možemo uzeti kao neki pokazatelj pozitivnog ishoda za tu osobu?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Nije potvrđeno u šerijatskim tekstovima, shodno mom istraživanju i onome što su drugi učenjaci rekli o tome, da preseljenje u mjesecu Ramazanu ima neku posebnu vrijednost u odnosu na druge mjesece u godini. Osim što je prenešeno da onaj ko umre dok posti neki dan, svejedno bilo to u Ramazanu ili nekom drugom mjesecu, da će uči u Džennet. Naime, prenosi Huzejfe, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko kaže LA ILAHE ILLELLAH želeći Allahovo lice i sa time preseli ući će u Džennet, ko posti neki dan želeći Allahovo lice i sa time preseli ući će u Džennet, ko udijeli sadaku želeći Allahovo lice i sa time preseli ući će u Džennet”. Hadis bilježi Ahmed u svom Musnedu, vjerodostojnim ga ocjenjuje Albani a vjerodostojnim na osnovu drugih rivajeta Šuajb Arnaut. Sened ovog hadisa je prekinut, što znači da je slab, između Nu’ajm ibn ebi Hinda i Huzejfe, radijallahu anhu, međutim, ovaj hadis podupiru mnogi drugi rivajeti koje bilježe Bejheki u “El-Esmau ves-sifat”, Ebu Nu’ajm u “Ahbaru Asbehan”, Ebu Nu’ajm u “El-Hiljetu”, Taberani i mnogi drugi, čime se sened ovag hadis pojačava i podupire. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta