Ekonomija/Kupoprodaja

DA LI JE DOZVOLJENO PRODAVATI TV APARATE

PITANJE: Da li je dozvoljeno prodavati TV aparate u BiH?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Aparati, bilo da se radi o televizoru, radiju, kompjuteru sa internet, “pametni” mobiteli i slično, sami po sebi ne opisuju se riječju haram ili halal jer su oni u osnovi halal. Međutim, njihova upotreba može biti u griješenju i nepokornosti Allahu te time postaje zabranjen aparat onome ko ga u haramu koristi.

Pa tako, ako prodavač zna da će mušterija koristiti određeni aparat koji mu prodaje u onome što je zabranjeno onda je prodaja tog aparata njemu haram jer to predstavlja pomaganje u griješenju a koje je zabranjeno kur’anskim ajetom. Kaže Uzvišeni: “I međusobno se pomažite u dobročinstvu i takvaluku a nemojte se međusobno pomagati u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide, 2).

Takođe, u Šerijatu je propisano da se zabrane, zatvore i spriječe putevi koji vode u haram, fesad i nered, zbog toga islamski pravnici u svojim knjigama navode da je zabranejna prodaja oružja onome za koga zna da će sa njim ubiti muslimana, kao i zabrana prodaje grožđa onome za koga zna da će od njega napraviti alkohol. Slično ovome je zabrana iznajmljivanja prostorije onome za koga zna da ga koristiti za harame. A u osnovi, prodaja oružja, grožđa i iznajmljivanje prostorije su sami po sebi halal, a prelazi u haram kada postane sredstvo koje vodi u haram.

A ako prodavač spomenutih aparata zna da će se oni koristiti u onome što je dozvoljeno sama njihova prodaja je halal.

U slučaju nepoznavanja stanja određenog kupca, tj. da li će aparat koristiti u halalu ili haramu, tada se gleda stanje naroda uopćeno da li oni u većini koriste taj aparat u halalu ili haramu. Pa ako se većinom koristi u halalu onda je prodaja dozvoljena, a obrnuto ako je obrnuto.

Prema tome, odgovor na dozvolu prodaje TV-a u BiH ne može biti jednoobrazan i isti za sve ljude i na svakom mjestu. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta