Razno

DA LI JE IBLISOVO PORIJEKLO OD DŽINNA ILI MELEKA

Razišli su se islamski učenjaci oko porijekla Iblisa, la’netullahi alejhi, tj. od čega je nastao, na dva mišljenja. Jedni kažu da je nastao od džinna, dok druga skupina smatra da mu je osnov od meleka, tj. da je bio melek ali nakon što se uzoholio i odbio da učini sedždu Ademu, alejhisselamu, pretvoren je u Šejtana. Ispravno je da je Iblis bio od džinnova, na što jasno upućuju sljedeći argumenti:

1- Rriječi Uzvišenog u prijevodu značenja: „A kad smo rekli melekima: “Poklonite se Ademu!’ – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio od džinnova i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga.“ (El-Kehf 50)

2- Došlo je u ajetu: “Bolji sam od njega” – rekao je on – “mene si stvorio od vatre a njega od ilovače.” (S’ad 76) da je Iblis stvoren od vatre, a u vjerodostojnom hadisu da su meleci stvoreni od svjetlosti, što jasno ukazuje da im je osnova od koje su srvoreni različiti.

3- Došlo je u mnogo ajeta da su meleci bezgriješni, tj. izvršavaju Allahove naredbe bez pogovora. Dok je Iblis opisan sa nepokornošću i neposlušnošću, što takođe daje do znanja da meleci i Iblis nisu isti.

4- Iblis ima porod: „Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti,”. Za razliku od meleka kojima je zanegiran ženski spol što znači da nemaju poroda.

Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: „Oni meleke koji su robovi Milostivoga ženama nazivaju. Zar su oni prisustovali stvaranju njihovu? – Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!“ (El-zuhruf 19). Prema tome, ako Iblis ima porod a meleci nemaju onda oni nisu od iste vrste.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta