Propisi vezani za žene

DA LI JE OBAVEZA ODAZIVATI SE MUŽU U POSTELJI ukoliko ističe namasko vrijeme?

PITANJE: Es-selamu alejkum,
Da li žena ima pravo da odbije muža u postelji ukoliko ističe namasko vrijeme i zna da ne može stiči uzeti gusul da bi klanjala namaz, da li treba muža da zamoli da pričeka dok namaz obavi ili ne?

ODGOVOR: Alejkumusselam

Žena ne samo da ima pravo, nego joj je vadžib da ga odbije a on je griješan ako tako postupi a zna da šta će biti posljedica tog djela. A ako je on fizički prisili na intimni odnos ona nije griješna zbog neklanjanja namaza u njegovom vremenu (osim što može uzeti tejemum da bi klanjala prije isteka vremena) nego grijeh pada na njega (muža).

Vadžib joj je da ga odbije jer je namaz obaveza klanjati u njegovom namaskom vremenu po idžamu učenjaka, a intimni odnos u to vrijeme bi je onemogučio u izvršavanju te obaveze a ono što vodi u haram (tj. neklanjanja namaza u njegovom vremenu) je haram. Na ovo ne utiče obaveza žene da se odazove u postelji svom mužu, jer se ona odnosi na stanja u kojima to odazivanje neće odvesti u činjenja onoga što je haram. Od sličnih izuzetaka neodazivanje žene mužu u postelji je kada žena ima mjesečno pranje ili ako je žena bolesna te bi intimni odnos pogoršao njeno stanje i slično. Iako sve ovo nije spomenuto kao izuzetak u hadisu u kojem je došla prijetnja ženi koja se ne odazove mužu u postelji, međutim, na ove izuzetke ukazuju drugi šerijatski tekstovi.

Sa druge strane činjenje nekog djela koje je u osnovi halal (intimni odnos od strane muža) a koje vodi u ono što je haram (tj. da njegova supruga zbog intimnog odnosa bude spriječena da klanja namaz u njegovom vremenu) je haram, jer Šerijat zabranjuje da se rade ona djela koja vode u haram. Na ovo ukazuje općeprihvaćeeno šerijatsko pravilo: seddu zerai’a, tj. zatvaranje (zabrana) puteva koji vode u haram. Kao i fikhsko pravilo u istom kontekstu: ONO ŠTO VODI U HARAM JE HARAM. Na ova dva pravila ukazuju mnogi šerijatski tekstovi čije izlaganje nije tema ovog pitanja. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta