Razno

DA LI NOŠENJE GALABIJA POTPADA POD ZABRANJENU ODJEĆU ISTICANJA

PITANJE:

Esselamu alejkum we rahmetullah. Da li nošenje galabije kod nas u Bosni potpada pod odjeću isticanja, za koju odjeću je u hadisu došlo da će Allah ogrnuti odjećom poniženja na sudnjem danu onoga ko na ovom svijetu obuče odjeću isticanja, i u drugoj verziji hadisa, potom će njime potpaliti džehenemsku vatru. Zanima me ima li tu kakve širine, posto obično daije kada o ovome govore samo navedu tako a i naš poznati šejh Jusuf, rahimehullah, je nosio galabiju pa mi je malo nelogično da je to tako krupno a da on nije poznavao, kakav je propis toga šejh? Allah vam podario firdews!

ODGOVOR:

Alejkumusselam. Ispravno je da se hadis o zabrani nošenja odjeće šuhreta (isticanja) ne odnosi na nošenje galabija, sevbova, šerijatskih (širokih, sa dubokim turom) hlača i slično u našoj sredini, zbog sljedećeg:

-kao što kaže šejhul-islam Ibn Tejmijje, da bi imao grijeh zbog nošenja odjeće sa kojom se izdvaja u odnosu na sredinu, uslovljava se da ima nijet isticanja,

-jer se sa odjećom koju muslimani nose u muslimanskim sredinama i treba isticati među nemuslimanima,

-jer su skoro svi šejhovi iz arapskog svijeta koji su dolazili u Bosnu nosili islamsku odjeću (sevbove) čak i marame na glavi (gutra i šimaga), a nema sumnje da su se tom odjećom isticali u našoj sredini, a oni su najučeniji među muslimanima, znaju za ovaj hadis i njegov propis.

U hadisu u kom je došla zabrana nošenja odjeće isticanja nije napravljena razlika između arapa muslimana i nearapa muslimana tj da oni mogu nositi a mi ne možemo.

-u savremeno doba izmješale su se kulture, običaji i nošnje raznih naroda, skupina, grupacija, u jednom mjestu, u jednom gradu.

Sportisti nose svoju odjeću, biznismeni svoju, rokeri svoju, vojnici svoju, itd. i svi se oni ne ističu sa svojom odjećom a muslimani sa svojom se ističu, što je neobično i neprihvatljivo.

-ako bi rekli da su galabije, sevbovi i šerijatske hlače zabranjena odjeća isticanja u našoj sredini, onda je preče da bude odjeća isticanja ono što nose žene od nikaba i crne boje, a to nije niko rekao.

Ispravno je da se hadis o zabrani nošenja odjeće šuhreta odnosi na nošenje bilo koje odjeće sa kojom se osoba izdvaja u odnosu na sredinu, pod uslovom da mu je nijet isticanje među ljudima.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta