PITANJA I ODGOVORIPorodično pravoPropisi vezani za žene

DAVANJE MJESEČNOG DŽEPARCA ŽENI

PITANJE 1: Sellam alejkum.
Može li žena od muža koji je materijalno sposoban, tj. koji radi ima platu, da traži mjesečni džeparac. Da vas Allah nagradi svakim dobrom.
PITANJE 2: Esselamu alejkum.
Da li možete da pojasnite šerijatski stav po pitanju davanja novca ženi od strane njenog muža. Jer ne radim i u kući sam, brinem se o kući i djeci, a želila bih da nekad mogu kupiti kakvu hediju svojim roditeljima, ili sestrama, ili svojoj djeci, ili da udijelim sadaku.
ODGOVOR:

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Ako je tvoj muž u mogućnosti, tj. ima imetka, primanja ili zaradu toliku da ti može izdvajati mjesečno ili godišnje novac koji ti je potreban da zadovoljiš te i slične potrebe, onda je obavezan da ti to i priušti. A ako nije u mogućnosti onda nije obavezan.

Dokazi za to su riječi Uzvišenog: „Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici – prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikoga ne zadužuje više nego što mu je dao; Allah će, sigurno, poslije tegobe, slast dati.” (Et-Talak, 7.) Ajet upućuje da je nefeka (tj. izdržavanje žene) srazmjerna bogatstvu ili siromaštvu muža. A izdržavanje žene se ne ograničava samo na hranu, piće i odjeću, nego obuhvata i druge životne potrebe shodno vremenu, mjestu i životnim okolnostima.

Takođe, kaže Allah, subhanehu ve teala: “’Aširuhunne bilma’ruf” (En-Nisa’ 19), što je u prijevodu značenja: „S njima lijepo živite!”. Učenjaci su naveli mnoge primjere lijepog života, tj. lijepog ophođenja prema ženi, poput: lijepog govora, blagosti, davanja njenih prava, saburanja na njenim propustima, uzimanja i poštivanja njenog mišljenja, podsticanja na dobra djela kao održavanje rodbinskih veza, davanja sadake i slično. Sve ovo je pravo žene kod njenog muža, a njemu je vadžib da se tako ophodi prema njoj jer mu to Uzvišeni Allah naređuje.

A nema sumnje da davanje novca ženi za neke njene lične potrebe, onome ko je to u mogućnosti, ulazi u lijep život i lijepo ophođenje prema ženi.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj ženi, a ja sam najbolji od vas prema svojim ženama“. Bilježe ga Tirmizi, Ibn Madže i Ibn Hibban, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.

A dokaz iz Sunneta da je muž dužan, ako je u mogućnosti, da joj priušti taj novac za njene lične potrebe je hadis od Hind, žene Ebu Sufjana, radijallahu anhum.

Kaže Hind, radijallahu anha: “Allahov Poslaniče, Ebu Sufjan je škrt čovjek, ne daje mi onoliko koliko je potrebno meni i mom djetetu osim ako uzmem od njega, a da on ne zna, pa joj reče: “Uzmi onoliko koliko je potrebno tebi i tvom djetetu”. Hadis je mutefekun alejhi.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je dozvolio da uzme onoliko koliko joj je potrebno ne ograničavajući tu potrebu samo na hranu, piće i odjeću. A žena, u slučaju o kojem ovdje govorimo, ima potrebu za novcem mimo onoga što joj treba za hranu, piće i odjeću kako bi imala normalan odnos sa vanjskim svijetom. Pa je tako ovaj hadis dokaz da je muž, ako je u mogućnosti, dužan da joj da novca koliko joj treba za njene lične potrebe.

‘Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta