Zekat/Sadaka

DAVANJE ZEKATA ZA POTREBE ŠKOLE KUR’ANA

PITANJE:

Selam alejkum, da li je dozvoljeno davanje zekata za izgradnju škole Kurana?

ODGOVOR:

Alejkumusselam. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, a zatim: Upitana je Stalna komisija u Saudijskoj Arabiji sljedeće pitanje: “Određena je parcela zemlje za izgradnju centra škole za hifz Kur’ana i podučavanju njegovih znanosti. Škola je isključivo za žene i djevojke muslimanke, a na menhedžu je selefa ovog ummeta. Dobijena je saglasnost državne službe Bahreina pri ministarstvu pravde i islamskih poslova… Da li je šerijatski dozvoljeno učestvovanje u izgradnji ovog centra sa davanjem zekata ili ne? I da li je dozvoljeno pisanje dobrotvorima kako bi učestvovali u tome?”

Odgovor komisije: “Nije dozvoljeno davanje zekata za izgradnju spomenutog centra niti sličnih projekata jer su fondovi zekata određeni u Kuranskom ajetu: ‘Zekat se daje fukari, miskinima,…’ (Et-Tevbetu, 60) Spomenuti projekat se može financirati od dobrovoljnih priloga.”

Potpisnici fetve su: prijedsjednik komisije Abdulaziz Alu Eš-Šejh, članovi Bekr ebu Zejd, Salih Fevzan i Abdullah Gudejan (fetva broj 21092)

Također, upitana je Stalna komisija sljedeće: “Postoji škola za hifz Kurana koja se bavi podučavanju Allahove knjige isključivo za žene. Ovu školu pohađa više od 500 učenica a vode je 20 mualima i svaka mualima dobija 800 rijala mjesečno. Medresa je sada u nemogućnosti da izdvaja sredstva za plate i skoro je pred zatvaranje zbog ovoga. Pitanje je, da li je dozvoljeno davanje zekata za plate onih koje vode školu i druge potrebe škole?…”

Odgovor komisije: “Ako je stanje onako kako je spomenuto, nije dozvoljeno davati zekat za plate mualima i radnika škole, niti za bilo šta od potreba škole jer spomenuta svrha nije od šerijatskih fondova zekata.”

Potpisnici fetve su isti kao u prethodnoj fetvi (broj fetve 21 193)

U trećoj fetvi Stalne komisije u kojoj je komisijs upitana o propisu davanja zekata u školu Kurana odgovor jer bio sličan prethodno spomenutim fetvama osim što je prijedsjednik komisije bio Bin Baz i član Abdulrezak Afifi.(Fetva broj 15380)

Prema tome, fetve su jasne kao i argumentacija. Nije dozvoljeno davati zekat za izgradnju škole Kur’ana niti za plate i druge potrebe škole.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta