Zekat/Sadaka

DAVANJE ZEKATA ZA GRADNJU BUNARA U AFRICI

PITANJE 1: Esselamu alejkum, šejh.

Voleo bi da mi odgovoriš na jedno pitanje. Da li mogu dati zekat u Somaliju da naprave bunar za moju sestri ko ja je preselila. Allah te nagradio.

PITANJE 2: Eselamu alejkum, šejh.

Vjerovatno vam je poznato da se već neko vrijeme uspješno realizuje akcija prikupljanja sredstava za izgradnju bunara u Africi za lokalno stanovništvo. Ono što mene konkretno zanima, da li se u ovu svrhu može izvršiti uplata na ime ZEKATA? Da li se ovo može podvesti pod neku od kategorija spomenutih u suri “At-Tewba” kojima se daje zekat ili ovakav vid trošenja imetka ima isključivo status trajne sadake? Da vas Allah nagradi svakim hajrom. Esselamu alejkum!

ODGOVOR: Ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Zekat se daje u neki od 8 fondova koji su navedeni u kur’anskom ajetu:

“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.” (Et-Tevbe, 60)

Pod fondom „fi sebilillah“ se misli, kada se sakupe sva validna mišljenja učenjaka, na: 1- mudžahida i sve što je vezano za džihad, 2- obavljanje hadždža islama, 3- talibul-ilma (ko traži šerijatsko znanje) i 4- u davetske svrhe.

Nijedan od fondova zekata spomenutih u ajetu nije davanje za pravljenje bunareva, mesdžida i slično. Prema tome, nije dozvoljeno niti valjano davati zekat u tu svrhu. Za to se daju donacije koje predstavljaju klasičnu sadaku.

S tim da je dozvoljeno davanje siromašnim iz tih mjesta, pa oni ako hoće neka sebi prave bunareve. Nije ispravno dati zekat siromašnima u Africi uz uslov da moraju napraviti bunar. Onaj kome se da zekat, ima pravo da radi šta hoće sa tim imetkom dobijenim od zekata, tj. da ga utroši u onome što on misli da je najbolje i najpotrebnije.


Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta