Zekat/Sadaka

FONDOVI ZEKATA KOD “SAMOZVANIH TUMAČA” I BEJTUL-MALA IZ-a

Po “samozvanim tumačima” zekat se dijeli, bez obzira ko ga ubirao, u fondove koji su spomenuti u suri Et-Tevba, 60 ajet. Kaže Uzvišeni: “Zekat pripada samo nevoljnicima (fukari) i siromasima (miskinima), i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva i zaduženima i na Allahovom putu, i putniku. Farz od Allaha. Allah sve zna i mudar je.”

Po islamskim pravnicima i učenjacima, skraćeno tumačenje ovih fondova je sljedeće:
1- Fukara (nevoljnici)
To su oni koji nemaju imetka niti izvora zarade (po džumhuru učenjaka).
Oni koji imaju imetak ali ispod nisaba (po hanefiijskom mezhebu).
2- Miskini (siromasi)
To su oni koji imaju imetak ili izvor zarade međutim to im nije dovoljno za njihove potrebe (po džumhuru učenjaka).
Oni koji nemaju ništa od imetka pa zbog toga prose/traže (po hanefiijskom mezhebu).
3- Sakupljači zekata
To su oni koji rade na prikupljanju zekata, svejedno ispred države, institucije ili udruženja. Njima se daje od zekata dnevnica ili nadoknada za taj posao.
4- Čija srca treba pridobiti
U ovu skupinu ulaze muslimani slabog imana i kjafiri čijeg se zla bojimo ili čijem se dobru nadamo. Oko validnosti ovog fonda nakon smrti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ima razilaženje među mezhebima. Po hanefijama i malikijama ovaj fond je ukinut kada ga je Omer, radijallahu anhu, ukinuo a na tome bili složni ashabi jer se islam proširio i postao moćan.
5- Za otkup iz ropstva
Ovaj fond danas ne postoji jer nema robova.
6- Zaduženima
To su oni koji imaju dug a ispunjavaju dva šarta:
-Isteklo vrijeme vraćanja duga
-Nije u stanju vratiti dug
7- Na Allahovom putu
U ovaj fond ulaze sljedeće kategorije:
-Borci koji nemaju platu u vojsci (bez razilaženja)
-Troškovi rata (po malikijama)
-Za obavljanje hadža islama (po sve četiri mezheba)
-Oni koji traže šerijatsko znanje/talibul ilm (po skupini učenjaka)
-Za davu (po većini komisija za fetve i fikhskih kolegija)
8- Putniku
Onaj ko je na putovanju, daleko od mjesta življenja a nema imetka da se vrati u svoje mjesto (bez razilaženja)

Ovo je pojašnjenje fondova zekata i šta se pod njima misli, koje možemo naći u fikhskim i tefsirskim knjigama.

A po IZ-u fondovi zekata su sljedeći:
-VJERSKO-PROSJETNE AKTIVNOSTI PUTEM RIJASETA
(Mreža mladih. Savjetovališta za brak i porodicu. Podrška hifsu Kur’ana Časnog. Mektebi i mektebska nastava. Naučni skupovi, seminari, savjetovanja, radionice. Takmičenja učenika i studenata na svim poljima obrazovanja. Organizacije vjerskog života u kazneno-popravnim ustanovama. Podrška edukaciji osoba sa posebnim potrebama. Izrada nastavnih planova i udžbenika na svim nivoima obrazovanja. Podrška projektima na prevenciji nasilja i ekstremizma. Saradnja sa NVO. Mala medresa.)
-PODRŠKA ORGANIZACIJI VJERSKOG ŽIVOTA NA NIVOU MUFTIJSTVA I DIJASPORALNIH ZAJEDNICA
Projekti u saradnji sa koordinatorima za brak i porodicu, za mlade, za društvenu brigu, za nevladin sektor.
-NAUČNO – ISTRAŽIVAČKE USTANOVE
Gazi Husrev begova biblioteka. Instituti. Wesatijja. Podrška naučno istraživačkim projektima.
-POMOĆ SOCIJALNO-UGROŽENIM
KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA
Pomoć povratnicima i povratničkim džematima. Podrška organizacijama koje se bave zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim radom. Podrška migrantima. Pomoć socijalno ugroženim kategorijama u društvu. Podjela paketa prehrambenih proizvoda. Obilasci i briga o starim, iznemoglim i bolesnim. Pomoć u kriznim situacijama, poplave, požari, zemljotresi..
-ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE
Obdaništa. Mektebi. Medrese. Fakulteti. Studentski centri IZ. Dodjela stipendija i materijalna podrška u procesu obrazovanja. Podrška učesnicima i pobjednicima na takmičenjima u BiH i u svijetu.
-PROMOCIJA ISLAMSKIH VRIJEDNOSTI KROZ MEDIJE
Radio BIR. Printani mediji-Preporod, Takvim, Glasnik. Novi Muallim. WEB stranice. Video produkcija.

Ono što bode u oči i što je nevjerovatna stvar, da skoro nema ni jednog fonda i kategorije od 38 koje su naveli a da su od fondova i kategorija spomenutih u Kur’anskom ajetu i govoru uleme.
Postavlja se pitanje, po kojim ajetima i hadisima su ovi fondovi uvedeni u raspodjelu zekata?
Spomenuti fondovi bejtul mala za raspodjelu zekata nemaju osnova ne samo u Kur’anu i sunnetu, govoru uleme nego ni u Tevratu, Indžilu, Zeburu, niti suhufima Ibrahima, alejhi selam.
Uzvišeni Allah kaže, zekat se daje samo nevoljnicima (jako siromašni), siromasima, onima koji ga skupljaju, čija srca treba pridobiti, za otkup iz ropstva, zaduženima, na Allahovom putu (gazijama, za hadž islama, onima koji traže šerijatsko znanje i za davu), putnicima (koji nemaju imetka da se vrate u svoje mjesto).
A islamska zajednica kaže da se zekat daje: mreži mladih, savjetovalištu za brak i porodicu, podršci hifzu Kur’ana, organizovanju vjerskom života u kazneno popravim ustanovama, podršci edukacije osoba sa posebnim potrebama, izradi nastavnih planova i udžbenika, podršci projektima na prevenciji nasilja i ekstremizma, podršci organizacija koja se bave zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim radom, podjeli paketa prehrambenih proizvoda, obilasku i brizi o starim, iznemoglim i bolesnim, i ostale mnogobrojne kategorije kojih nema u ajetima.
Ako neka vjerska institucija (vlast, ministarstvo, mešihat, udruženje i slično) ima pravo da sakuplja zekat i sadekatul fitr, ona nema pravo da ga dijeli po svom nahođenju osim u strogo određenje i propisane Kur’anom i sunnetom fondove i kategorije. A kamoli da ta sredstva uzima za svoje potrebe i još tvrdi da je samo njima ispravno davati zekat i da oni snose posljedicu odgovornosti kome se dijeli.
Po hanefijskom mezhebu fondovi zekata su (pogledaj knjigu El-Muhtaru lil-fetva od Musilija, 1/171):
1. Fekir (onaj koji ima imetka ispod nisaba)
2. Miskin (onaj koji nema ništa)
3. Ko sakuplja zekat (daje mu se u vrijednosti posla)
4. Na Allahovom putu (siromašnim gazijama i siromašnima za obavljanje hadža)
5. Rob koji sebe otkupljuje (daje mu se da se pomogne u otkupu iz ropstva)
6. Zaduženi siromah
7. Putnik (onaj koji je na putu i nestalo mu imetka da se vrati u svoje mjesto pa je poput siromaha na putu)
Po hanefijama fond onih čija srca treba pridobiti je ukinut od vremena Omera, radijallahu anhu.
Fetva i tvrdnja da je jedino ispravno mjesto za izdvajanje zekata i sadekatul fitra fond bejtul mala IZ-a nije vrijedna ozbiljnog šerijatskog komentara zbog njene ništavnosti.
Ako ovakva raspodjela zekata nije mjenjanje propisa Allahove vjere, onda se ni drugi vidovi mjenjanja vjere ne trebaju tako tretirati.
U letku koji se dijeli ovog ramazana, o zekatu, bejtul malu i fondovima je navedena fetva posvećena zekatu. Na kraju te fetve stoji sljedeće: “Zanimljivo je da ti ‘samozvani tumači’ imaju veće povjerenje u idžtihad neukih pojedinaca, u smislu načina raspodjele zekjata, od nadležnih organa islamske zajednice”.
Ovaj skromni tekst je objašnjenje zašto imaju i zašto bi trebali imati veće povjerenje u ‘samozvane tumače’. Zato što svoje tumačenje zasnivaju na Kur’anu, sunnetu i govoru priznate uleme i imama ummeta a ne po svom nahođenju i za svoje potrebe.
Na kraju ne preostaje ništa osim jedna od ove dvije izreke:
-Dova Ise, alejhi selam: “Bože moj, oprosti im, ne znaju šta rade”.
-Izreka Ebu Bekra, radijallahu anhu: “Koja će me nebesa pokrivati i koja zemlja nositi ako kažem o Allahovoj knjizi ono što ne znam”.

NAPOMENA: Namjera teksta nije da se omalovažava i vrijeđa islamska zajednica i njeni službenici, stoga će svi komentari tog tipa biti brisani jer nisu poželjni.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta