Zekat/Sadaka

DAVANJE ZEKATA ZA HODŽARINU I STRUJU U DŽAMIJI

PITANJE: Selam alejk šejh, Zijad.

Prikupljam pare za hadždž inšAllah. I bliži se davati zekat. Da li mogu izdvojiti od zekata za hodžarinu i za struju u džamiji kao fi sebilillah. Ovo nas obavezuju hodžarinu kao vjeroučitelje i ukop. Allah te nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Hodžarina i troškovi struje za džamiju ne ulaze ni u jedan od 8 fondova zekata. Shodno tome, onaj ko da zekat u spomenuto nije ispunio svoju obavezu davanja zekata niti mu je ibadet primljen.

Jedan od 8 fondova u koje se daje zekat je „fi sebilillah“, tj. na Allahovom putu. U taj fond po šerijatskim tekstovima u kojima je pojašnjen ovaj fond ulazi:

1- davanje mudžahidima (borcima na Allahovom putu),

2- za potrebe džihada

3- i onome ko nije obavio hadždž islama.

A skupina učenjaka u ovaj fond ubraja:

4- talibul-ilma (onog ko traži znanje, uči islam ili studira islamske znanosti),

5- i finansiranje davetskih aktivnosti.

Prema tome, hodžarina i plaćanje struje u džamiji ne ulazi u ovaj fond.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta