Propisi vezani za žene

DOJENJE DJETETA PRED DRUGIM MUSLIMANKAMA (bez pokrivanja dojke)

PITANJE: EsSelamu Alejkum. Šejh da Vas Allah pomogne i nagradi! Kakav je propis dojenja djeteta pred drugim ženama? Naprimjer, za vrijeme sijela ili dersa dođe potreba za to i kako žena tada da postupi? Smije li dojiti pred ostaim ženama bez pokrivanja dojke, jer neke bebe ne vole da su pokrivene pa neće da jedu. Ili da napusti tu prostoriju i osami se u drugu?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Prema mišljenju svečetiri mezheba, hanefijskom, malikijskom, šafijskom i hanbelijskom, stidno mjesto žene pred ženama muslimankama je između pupka i koljena, a kod hanefija ispod koljena, jer su koljena kod njih avret (pogledaj: Bedai’us-sanai’i 5/124, Šerhu minehul-dželil 1/221, Es-Siradzu el-vehhadz 361, El-Mugni 6/562).

Pri tome se oslanjaju na hadis od Abdullaha ibn Džafera, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Između pupka i koljena je avret (stidno mjesto)“. Bilježe ga Darekutni, Hakim i Taberani, a dobrim ga ocjenjuje Albani. U hadisu ima slabosti, ali se radi po njemu.

Dozvoljeno je muslimanki da gleda u čitavo tijelo druge muslimanke osim njenog avreta, tj. onoga što je između pupka i koljena, ako je sigurna da joj to ne predstavlja fitnu i da ne budi strast. Znači, poput gledanja muškarca u tijelo muškarca, sve što je dozvoljeno muškarcu da gleda od tijela drugog muškarca i da dodirne, sve to je dozvoljeno i ženi pred ženom. U ovome nema razlike između žena i muškaraca.

Jer žena ima potrebu da radi kućne poslove, ulazi u kupatilo i slično bez džilbaba (hidžaba ili dugih haljina) i druge široke odjeće, a u takvom stanju joj dolaze druge žene. Pa ako ne bi bilo dozvoljeno da je vide u takvom stanju bez vanjske odjeće to bi činilo veliku teškoću i nelagodnost ženama.

Od Ebu Hanife se prenosi drugi stav: da je stidno mjesto žene pred ženom muslimankom kao stidno mjesto muškarca pred ženama kojima je mahrem. To jest, da joj nije dozvoljeno gledati u stomak i leđa, a dozvoljeno je gledati u glavu, lice, prsa, nadlaktice i cjevanice. (Tebjinul-hakaik 6/18)

Prvi stav je bliže ispravnom, a Allah zna najbolje.

Prema tome, nema smetnje da žena doji dijete pred ženama muslimankama i da pri tome otkrije dojku.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta