Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

HADIS O ZAUZIMANJU KUR’ANA (u liku čovjeka) ZA UMRLOG U KABURU

Esselamu alejkum, brate Zijade.
Koliko je validan ovaj hadis koji kruži po raznim portalima:
Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Kada insan umre i njegova rodbina bude zauzeta pokopom a iznad njegove glave stoji jedan čovjek ugodna izgleda. Kada umrlog zakopaju taj čovjek dođe između zemlje i prsa preminulog. Poslije dženaze, svi ljudi se vrate kući a dva meleka, Munkir i Nekir, dođu do kabura i pokušaju da odstrane tog čovjeka kako bi mogli ispitivati umrlog o njegovoj vjeri u samoći. Ali taj čovjek lijepa izgleda kaže: “On je moj saputnik, moj prijatelj. Ja ga neću ostaviti samog ni u kom slučaju. Ako ste poslani da ispitujete, radite svoj posao. Ja ga ne mogu ostaviti sve dok ga ne predam u Džennet.” Nakon toga on se okrene svom umrlom drugu i kaže: “Ja sam Kur’an kojeg si učio, nekad glasno a nekad tiho. Ne brini. Nakon što te Munkir i Nekir ispitaju nećeš imati nikakve tuge..” Kad se ispitivanje završi ovaj lijepi čovjek će sa Al-Mala’ul A’la (džennetskim melekima) za njega u Džennetu prirediti postelju od svile ispunjenu mirisom miska.
Resulullah s.a.v.s je rekao: “Na dan suda, pred Allahom, ni jedan zauzimač neće imati veći status od statusa Kur’ana, ni Poslanik ni meleki.” (Buhari)
Molim vas da proslijedite ovaj hadis, jer je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Proslijedite znanje od mene čak i ako je to samo jedna riječ.”
Da nam se Allah dž.š. smiluje, uputi nas i oprosti….

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Što se tiče zadnja dva hadisa koja su spomenuta u pitanju:

Prvi – Hadis “Na dan suda, pred Allahom, ni jedan zauzimač neće imati veći status od statusa Kur’ana, ni Poslanik ni meleki”. Ovakav hadis je laž na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on ne postoji ne samo u Buhariji nego uopće u hadiskim zborkama.

Drugi – Hadis “Proslijedite znanje od mene čak i ako je to samo jedna riječ“. Takođe, hadis sa ovim tekstom ne postoji. Sličan hadis bilježi Buharija u svom Sahihu: „Prenesite od mene pa makar i (jedan) ajet“.

A što se tiče hadisa o zauzimanju Kur’ana (u liku čovjeka) za umrlog u kaburu, nisam našao da je hadis sa ovim tekstom prenešen i u jednoj hadiskoj zbirci.

Međutim, hadis sa sličnim značenjem je zabilježio Ebu El-Feredž Ibn El-Dževzi u svojoj knjizi „El-Mevdu’at“ u kojoj je nastojao da sakupi hipokrifne, krivotvorene i lažne hadise.

Dakle, on bilježi sličan hadis pod naslovom „Poglavlje: nagrada učača Kur’ana“ (1/251) sa senedom (lancem prenosilaca). Razlika između ovog hadisa i spomenutog u pitanju je u tome što ovaj ima dodatak na početku i duži na kraju i što se u ovom ne spominje čovjek ugodna izgleda (koji predstavlja Kur’an koji je umrli učio) nego da će sam Kur’an pratiti, čuvati i zauzimati se za umrlog.

Nakon navođenja ovog hadisa kaže Ibn El-Dževzi: „Prenosi ga El-‘Ukajli u jednostavnijem obliku od Ibrahima ibn Muhammeda od ‘Amra ibn Merzuka od Davuda. Ovaj hadis nije vjerodostojno (prenešen) od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a njegova slabost je (ravija) Davud.

Kaže Jahja ibn Me’in: ‘Davud Et-Tifavi od kojeg se prenosi hadis o (zauzimanju) Kur’ana je ništavan (kao ravija)’.

A kaže El-‘Ukajli: ‘Hadis Davuda je batil (ništavan), nema osnova, zatim je u njegovom senedu (ravija) El-Kudejmi koji je izmišljao hadise“.

Prema tome, nije ništa vjerodostojno prenešeno o zauzimanju Kur’ana za umrlog u kaburu.

Spomenuti hadis u pitanju koji se prenosi preko portala sa takvim tekstom nije zabilježen u hadiskim zbirkama. A hadis sličan njemu kojeg bilježi El-Dževzi u knjizi El-Mevdu’at je batil i izmišljen, jer su u njemu dvojica ravija: jedan (Davud) koji je jako slab i drugi (El-Kudejmi) koji je izmišljao hadise.

Oko pitanja zauzimanja Kur’ana bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Umama El-Bahilija da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Učite Kur’an, jer će on doći na Sudnjem danu zauzimati se za svoje učeče“. Ovo zauzimanje će biti na Sudnejm danu a ne u kaburu.

Musliman treba da vodi računa učenju i hifziranju Kur’ana, da izučava njegova značenja i to prenosi drugima, takođe da čita i izučava vjerodostojan Sunet i približava se Allahu radeći po njemu. Sve ovo je preče i bitnije od širenja tekstova koji sadrže izmišljene ili jako slabe hadise.

A ovo je stvarna primjena hadisa kojeg bilježi Buharija: „Prenesite od mene pa makar i (jedan) ajet“.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta