Savremena pitanjaZdravlje/Hrana

LIJEČENJE SVINJSKOM MAŠĆU I ALKOHOLOM VANJSKIM MASIRANJEM I OBLAGANJEM

PITANJE 1: Eselamu alejkum ve rahmetullah, šejh!
Od mnogih žena sam čula da su vaginalne infekcije izliječile svinjskom masti, prije koje su probale razne preparate ali im nisu pomogli. Pa vas molim da mi kažete da li je dozvoljeno korištenje masti u te svrhe. Da vam Allah podati svako dobro, amin.
PITANJE 2: Eselamu alejkum uvaženi, šejhu.
Zamolio bih te ako mozes da mi daš jedan savjet. Moja supruga ima problema sa disanjem. Mnogo toga je koristila, međutim pomoć je kratkoročna, pet dest dana, i opet isto . Mnogi joj savjetuju da uzme kašičicu svinjske masti ujutro, da je to jako dobro za disajne kanale i pluća i da stavlja svinjsku mast na prsa. Da li je to u islamu dozvoljeno?

 

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam ne posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:
U osnovi nije dozvoljeno liječenje jedenjem i pijenjem svega onoga što je zabranjeno jesti i piti, poput svinjskog mesa, alkohola i slično. Jer u onome što je zabranjeno jesti i piti nema lijeka sa jedenjem i pijenjem istog.
Na to ukazuju sljedeći argumeneti:
Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Tarik ibn Suvejd, radijallahu anhu, pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o vinu (alkoholu) pa mu je zabranio ili mu je rekao da ne voli i mrzi da ga pravi (proizvodi). Pa mu je Tarik rekao da ga samo pravi radi lijeka, a on mu na to odgovori: “Zaista on (alkohol) nije lijek nego bolest”.
Takođe, bilježi Buharija u svom Sahihu od Abdullah ibn Mes’uda da je rekao za opojno piće: “Zaista Allah ono što vam je zabranio nije učinio vašim lijekom”. Prenose se iste ove riječi od Ummu Selleme, radijallahu anha, da ih je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kod Bejhekija, Ibn Hibbana i Taberija, s tim da je hadis slab.
Prenosi Ebu Derda, radijallahu anhu, da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah je stvorio bolest i dao za svaku bolest lijek, pa se liječite, ali ne liječite sa haramom“. Hadis bilježi Ebu Davud sa slabim rivajetom, jer je u njemu ravija Ismail ibn Ajjaš koji je slab. Podupire ga hadis sa istim tekstom od čovjeka od Ensarija kod Ahmeda u Musnedu čiji je sened prihvatljiv kao i drugi rivajeti hadisa. Šejh Albani ocjenjuje ovaj hadis na osnovu više rivajeta vjerodostojnim a Šuajb Arnaut dobrim.

A oko liječenja sa onim što je haram piti i jesti, poput alkohola i svinjskog mesa, vanjskom upotrebom, oblaganjem i masiranjem, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.
Prvi stav – zabrana.
Na ovome je manja skupina učenjaka. Njihov argument su gore spomenuti hadisi čije opće značenje se po njima odnose i na unutrašnju i na vanjsku upotrebu.
Drugi stav – dozvola ako se potvrdi ljihova ljekovitost (po nekima kao vid nužde).
Ovo je stav većine učenjaka četiri mezheba, a između ostalih, ovo su izabrali šejhul-islam Ibn Tejmijje, Ibn Usejmin, Halid el-Muslih i mnogi drugi savremeni učenjaci.
Po njima se zabrana liječenja sa haramom, koja je došla u hadisima, odnosi na liječenje jedenjem i pijenjem, a ne vanjskom upotrebom.

Upitan je šejhul-islam (Medžmu’ul-fetava, 24/207) o dozvoli upotrebe svinjske masti za određenu bolest. Odgovorio je: „Liječenje jedenjem svinjske masti nije dozvoljeno. A liječenje sa masiranjem svinjske masti, a zatim da se nakon upotrebe opere (to mjesto), to pitanje je izgrađeno na dozvoli diranja nečistoće van namaza, a oko toga ima poznato razilaženje. Ispravno je da je to dozvoljeno kada za time ima potrebe, kao što je dozvoljeno čovjeku da otkloni nedžaset poslije nužde svojom rukom. A ono što je dozvoljeno u potrebi, dozvoljeno je liječiti se time“.
Na pitanje o propisu upotrebe kreme u kojoj ima svinjske masti, šejh Ibn Usejmin je odgovorio sljedeće: „Što se tiče upotrebe ovog lijeka u kojem je svinjska mast, ako je potvrđeno da je sadrži, nema smetnje u upotrebi lijeka ako ima potrebe za time, jer ono što je zabranjeno od svinje je njeno jedenje“. Zatim je naveo dokaze iz Kur’ana i sunneta o zabrani jedenja svinjetine, da bi na kraju potvrdio dozvolu sljedećim riječima: „Prema tome, upotreba ovog lijeka (koji sadrži svinjsku mast) za masiranje glave je opravdana, ako je tačno da koristi. A kada ga upotrijebiš, operi ga prije namaza, jer je svinjska mast nečista“.
(http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4629.shtml)
Drugi stav učenjaka je bliži ispravnom, a Allah zna najbolje.
Prema tome, nije dozvoljeno liječiti se svinjskom mašću i alkoholom (i bilo kojom drugom hranom koju je zabranjeno jesti i piti) tako što će se unositi u organizam jedenjem i pijenjem, tj. unutrašnjim liječenjem. Dok je dozvoljeno liječenje svinjskom mašću i alkoholom masiranjem i oblaganjem, tj. vanjskom upotrebom, u što ulazi i vaginalno liječenje sa svinjskom mašću.


Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta