Propisi vezani za žene

DA LI JE TRUDNICAMA PREPORUČENO DA JEDU SVJEŽE DATULE PRIJE PORODA?

PITANJE:

Esselamu alejkum, čitala sam da su svježe hurme (datule) dobre da ih trudnica jede prije poroda. A zatim mi je rečeno da su hurme korisne samo za ženu nakon njenog poroda. Možete li pojasniti kad je preporučeno, prije poroda ili poslije i kako razumijeti ajete koji govore o Merjemi?

ODGOVOR:

Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Rašireno je pogrešno shvatanje i tumačenje da je Kur’anski ajet u suri Merjem koji govori o porođaju Merjeme dokaz preporučenosti jedenja hurmi trudnici, to jeste prije poroda, ovakvo tumačenje možemo naći na nekim selefijskim portalima i novinama, poput Num-a i Asr-a. Čak neki ovo tumačenje ubrajaju u nadnaravnost Kur’ana.

A istina po ovom pitanju je sljedeća:

Neki učenjaci dokazuju sa ajetom: „Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe” (Merjem, 25) da je svježa datula najbolja hrana za ženu u stanju nifasa, znači poslije poroda, jer kažu da je bilo nešto bolje od svježe datule Allah, subhanehu ve teala, bi nahranio njime Merjemu kada je bila u stanju nifasa nakon što je rodila Isu, alejhisselam. Ovaj stav prenose mufessiri od ‘Amr ibn Mejmuna, Er-Rebi’e ibn Hajsema i drugih (Tefsir Ibn Kesira 3/160, Mea’limut-tenzil od Begavija 5/227, Advaul-bejan od Šenkitija 3/458). Kaže Ibn el-Dževzi u svom tefsiru Zadul-mesir: “Selef je na osnovu ovog ajeta preporučivao jedenje datula ženama u stanju nifasa.” Nisam našao u tefsirima na koje sam se vraćao da je neko od učenjaka preporučio ženi trudnici, prije poroda, da jede datule oslanjajući se na ovaj ajet.

Uz to, prenesena su dva hadisa, jedan veoma slab a drugi izmišljen u kojima se podstiče da se žene u stanju nifasa hrane datulama.

A što se tiče konteksta ajeta koji govore o Merjemi kada je rodila Isu, alejhiselam: „I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. “Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potupno u zaborav pala!” – uzviknu ona. I onaj, koji je bio niže nje, zovnu je; “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela! (zbog rođenja Ise, alejhisselam). (Merjem 22-26)

Razišli su se mufessiri oko riječi Uzvišenog: “I onaj, koji je bio niže nje, zovnu je”, ko je bio taj ko je zovnuo Merjemu, jedni kažu da je to bio melek Džibril, alejhisellem, dok drugi kažu da je to bio Isa, alejhisselam, ali nisam našao da su se razišli oko toga da se to desilo nakon što je već Merjem rodila Isu, alejhisselam, tj. da su se kerameti proticanja potoka i padanja svježih datula desili poslije poroda. Tako nema kontradiktornosti između preporučivanja nekih učenjaka da žena u stanju nifasa jede svježe datule dokazujući to gore spomenutim ajetom i konteksta ajeta u priči o porođaju Merjeme.

Prema tome, ni u ajetima koji govore o porođaju Merjeme, niti u slabom i izmišljenom hadisu nema dokaza o preporučenosti jedenja hurmi trudnici prije porođaja. Savremena medicinska istraživanja potvrđuju korisnost jedenja hurmi trudnici u zadnjim mjesecima prije porođaja jer hurma pozitivno djeluje na mišiće maternice. Također, medicinski je potvrđeno i ono što je došlo u ajetu, a to je korisnost jedenja hurmi nakon porođaja, u toku nifasa jer jedenje hurmi spriječava obilnije krvarenje. Znači, korisnost jedenja hurmi prije porođaja je potvrđena medicinski a ne šerijatski u Kur’anskom ajetu, što znači da se ovdje ne radi ni o kakvoj nadnaravnosti Kur’ana sa te strane.

Ve billahi tevfik

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta