Propisi vezani za žene

KLANJANJE ŽENE NAŠMINKANA

PITANJE: Selam alejkum!
Da li je dozvoljeno klanjati našminkana?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

U osnovi nema smetnje da žena klanja našminkana, s tim da propis klanjanje žene sa šminkom može imati dva stanja:

Prvo stanje – Da žena abdesti a zatim se našminka, tj. stavi šminku koja u sebi ne sadrži nečistoću.

U tom slučaju šminka joj ne utiče na valjanost i ispravnost abdesta i namaza.

A ako se našminka sa šminkom koja u sebi sadrži nečistoću od stvari koje su po Šerijatu nečistoća, namaz joj nije ispravan jer su čistoća tijela i odjeće šart valjanosti namaza kod većine učenjaka, a našto ukazuju riječi Uzvišenog: „I svoju odjeću očisti“ (El-Mudessir, 4), i hadisi u kojima je došla naredba čišćenja tijela i odjeće od nečistoće, poput mokraće i krvi hajza.

Drugo stanje – Ako bi se prvo našminkala sa šminkom koja sprečava da voda dopire do dijelova tijela koje je vadžib oprati prilikom abdesta (poput lica, usta i očiju, ruku do laktova u što ulaze prsti sa noktima), a zatim abdesti tako našminkana, onda joj nije ispravan ni abdest niti namaz.

Takođe, treba naglasiti da ženi nije dozvoljeno da bude našminkana ispred muškaraca stranaca, tj. onih koji joj nisu mahremi, ovdje mislim na na ženu koja ne pokriva lice (ne nosi nikab), jer šminka predstavlja ukrašavanje i uljepšavanje tijela a to je fitna za muškarce.

A kaže Uzvišeni: “I neka ne pokazuju ukrase svoje osim muževima svojim, …” (En-Nur, 31).  A ako bi žena našminkana klanjala pred muškarcima strancima ima nagradu klanjanja namaza, ali ima i grijeh zbog ukrašavanja i izazivanja fitne.  Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta