Porodično pravoPropisi vezani za žene

KO JE KOME ZABRANJEN U RODBINSTVU PO MLIJEKU?

– Esselamu alejkum.
Možete li mi pojasniti propis vezan za rodbinstvo po mlijeku. Na primjer, ako moja prijateljica bude mome djetetu majka po mlijeku smije li je moj muž ženiti ili mu ona postaje mahrem? Je li ona, također, zabranjena mome sinu kojeg nije podojila a njegovu sestru jeste?
Da vas Allah nagradi!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Prenosi se u hadisu mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Aiše, radijllahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zabranjeno je zbog dojenja ono što je zabranjeno zbog rodbinstva”.

Na osnovu ovog hadisa, ako neka žena zadoji muško dijete iz druge porodice, ona mu postaje majka po miljeku, njene kćerke sestre po mlijeku, njeni sinovi braća po mlijeku, njen muž otac po mlijeku, njene i muževe sestre tetke po mlijeku, a njihovi roditelji su njemu nene i djedovi.

Tom zadojenom djetetu su zabaranjene da ženi sljedeće ženske osobe iz porodice njegove majke po mlijeku:

majka (po mlijeku), nena (po mlijeku) i tako uzlaznom lozom,

sestre (tj. kćerke majke po mlijeku), i tako silaznom lozom,

kćerke sestre po mlijeku,

kćerke brata po mlijeku,

tetke (sestre od oca po mlijeku),

tetke (sestra od majke po mlijeku).

Po ispravnijem stavu učenjaka, ako njegov otac po mlijeku ima kćerke od drugih žena (mimo žene koja ga je zadojima), te kćerke mu je takođe zabranjeno ženiti, jer su one njegove sestre od oca po mlijeku.

Svim spomenutim ženama (koje mu je zabranjeno ženiti) to dijete je mahrem (naravno kada poraste i postane punoljetan), tj. one se smiju sa njim osamljivat i rukovat, smiju se otkrivat pred njim i putovati sa njim (na udaljenost na kojoj se krati namaz).

Spomenuti propisi se odnose samo na dijete koje je zadojeno, a ne na braću i sestre zadojenog djeteta niti na njegovog oca i mjaku. To jest, ocu i braći zadojenog djeteta sve spomenute žene iz porodice žene koja ga je zadojila su dozvoljene za ženidbu, tj. njegov otac i braća njima nisu mahremi.

Takođe, svi spomenuti propisi važe i za žensko dijete koje zadoji neka žena, samo u obrnutom smislu. Odnosno, da su njen otac po mlijeku, braća, djed, amidža i dajdža (svi po mlijeku), svi oni su njoj (tj. zadojenom ženskom djetetu) mahremi i nije im dozvoljeno nju oženiti. Ova zabrana se ne odnosi na majku i sestre tog zadojenog ženskog djeteta.

Prema tome, ako tvoja prijateljica bude tvome djetetu (svejedno muškom ili ženskom) majka po mlijeku, tvoj muž i ostala tvoja muška djeca smiju nju oženiti, tj. ona im time nije zabranjena niti su joj oni mahremi.

Ve billahi tefik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta