Propisi vezani za žene

KOLIKI JE GRIJEH DA SE POKRIVENA ŽENA OTKRIJE?

PITANJE: Esselamu alejkum. Poštovani brate, molim te ako možeš da mi kažeš, ako se žena pokrije i želi skinuti maramu, hidžab, kakav je grijeh. Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Prvo: Pokrivanje punoljetne žene muslimanke je vadžib po Kur’anu, Sunnetu i idžmau (konsenzusu) učenjaka ovog Ummeta. Nema razilaženja među učenjacima da je žena muslimanka dužna pokriti čitavo tijelo. Razilaze se oko pokrivanja lica, tj. da li je njegovo pokrivanje vadžib ili sunet, i oko pokrivanja šaka i stopala žene, tj. da li njihovo pokrivanje vadžib ili je dozovljeno otkriti. Dokazi iz Kur’ana, Sunneta, idžma’a, kijasa (analogije), predaja ashaba i zdravog razuma koji ukazuju na obavezu pokrivanja punoljetne muslimanke su mnogobrojni i što je uglavnom općepoznato svakom muslimanu.
Vrlo bitno je naglasiti da pokrivanje žene muslimanke nije stvar njene želje, sviđanja, mode, trenda i dopadanja, nego je to jedna od temeljnih vjerskih obaveza za ženu.

Drugo: Žena muslimanka koja nije pokrivena a izvršava druge vadžibe (namaz, post, zekat i slično) je velika griješnica zbog nepokrivanja s tim da samo nepokrivanje neće biti razlog da nikada ne uđe u Džennet ako bude kažnjavana u Vatri, odnosno da će zbog tog gijeha stalno biti kažnjavana u džehennemskoj vatri ako umre sa tim grijehom bez pokajanja. Od akide Ehli sunne vel džema je da će svaki veliki griješnik (onaj koji čini velike grijehe poput zinaluka, krađe, laganja, nepokrivanja i slično) ako se ne pokaje za svoje grijehe prije smrti a Allah mu ne oprosti te grijehe biti bačen u vatru i pržen u njoj shodno vličini počinjenih grijeha a da će kad tad biti izvađen iz Džehennema i ući u Džennet jer je umro na tevhidu, tj. na LA ILAHE ILLELLAH, naravno ako nije činio širk Allahu. Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: “Allah neće oprostiti da mu se širk čini a oprostiće mimo toga kome hoće” (En-Nisa 48). Prema tome, nepokrivanje je velik grijeh i ona osoba koja to svjesno radi zaslužuje da bude kažnjena žestokom kaznom ali to ne znači da nikada neće vidjeti Džennet ako uđe u Vatru.

Treće: Žena muslimanka koja se ne pokrije je velika griješnica jer svojim nepokrivanjem iskazuje nepokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. A žena muslimanka koja se nakon pokrivanja otkrije bez prisile i bez opravdanog šerijatski prihvatljivog razloga (poput bježanja i izvlačenja iz zarobljeništva kjafira u ratu) ima dodatni grijeh jer je to Dalalet nakon Upute.
Musliman ne treba da gleda u veličinu i malenkost grijeha nego u Veličanstvo i Veličinu onog prema kome se griješi, tj. prema Allahu subhanehu ve te’ala. Iskren vjernik, koliko god neka obaveza ili ostavljanje harama bili teški, ne stideći se od ljudi hrli i žuri da izvrši Allahovu naredbu i bez dvoumljenja ostavlja ono što je Uzvišeni zabranio.

Ne priliči jednoj imanski zdravoj muslimanki da razmišlja o otkrivanju a kamoli da to i učini u praksi. Otkrivanje muslimanke nakon što je bila pokrivena ukazuje na veliku i dubinsku prazninu u njenom vjerovanju, tj. ta njena nova vanjština (njeno otkrivanje koje je veliki grijeh po idžamu učenjaka) govori o onome šta joj je u nutrini od slabosti imana i nedostataka.

Na njoj je da se iskreno pokaje Allahu za takve misli (na same pomisli da se otkrije), da se vrati svom Gospodaru činjenjem raznoraznih dobrih djela: iskrenim upućivanjem dova Uzvišenom da je učvrsti, klanjanjem nafila, dobrovoljnim postom, davanjem sadake, učenjem Kur’ana i slično.

Četvrto: Iskrena i prava muslimanka voli Allah i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne dozvoljeva da podlegne šubhama džahila i pritiscima sredine, ne predaje se govoru ljudi i podlih kritičara. Ona sebi ne dozvoljava da liči griješnicama koje svojim nepokrivanjem prkose Allahu i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, slijede strasti, opnašaju kjafirkinje, pokazuju svoje tijelo i ukrase. Iskrena mu’minka čuva sebe i okolnu šerijatskim pokrivanjem svoga tijela od svega što vodi u fitnu i iskušenje, ona ne pristaje da bude jeftina roba na kojoj pokvarenjaci naslađuju svoje poglede. Ona se boji Allahove kazne koja je žestoka, jaka i nemilosrdna zbog neposlušnosti i nepokornosti. Ona se odaziva riječima svoga Gospodara “I neka svoje ukrase ne pokazuju” (En-Nur, 31) i riječima “I neka svoje tijelo ne otkrivaju na džahilijetski način i neka budu pokorne Allahu i Njegovom Poslaniku” (El-Ahzab, 33), i potpuno je predana, zadovoljna i smirena sa onim što od nje traži njen Gospodar. Ona je svjesna štetnih posljedica otkrivanja i na dunjaluku i na ahiretu, a dovoljno je samo to što njena otkrivenost jasno ukazuje na stranputicu i dalalet u kojem se nalazi, što time poziva u fitnu i izaziva je i olakšava puteve griješenja.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta