Ukrašavanje/Tijelo

KORIŠTENJE PARFEMA SA ALKOHOLOM

PITANJE: Es-selamu alejkum.

Već duže vreme sam u nedoumci oko koristenja parfema sa alkoholom, pitala sam dosta njih i svako ima različit stav, neki kažu da nikako nije dozvoljeno ukoliko se u sastavu nalazi bilo koja vrsta alkohola (denaturisani alkohol, ceteril alkohol, cetil alkohol, benzil alkohol…), drugi kažu da nisu dozvoljeni parfemi samo oni u čijem se sastavu nalazi denaturisani alkohol i samo alkohol.
Mesela je malo zahtevna i zahteva i hemicarsko i šerijatsko znanje, s obzirom da se za alkohol u Kur’anu kaže da je nedžis i delo šejtanovo, e sad da li se to odnosi na sve vrste alkohola i jedinjenja sa alkoholnom grupom ili samo na određenu vrstu?
Molim vas da mi objasnite kakav je šerijatski stav po ovom pitanju, jer sem u parfemima ima ovih alkohola i u kremama i u mnogim drugim proizvodima. Da vas Allah nagradi !!!

ODGOVOR: Alejkumusselam.


Ovo pitanje i odgovor na njega nije baš toliko komplikovan jer se vraća na mes’elu da li je alkohol čist ili nečist. Pa ako je nečist onda nije dozvoljeno da se parfemišemo sa takvim mirisima jer bi to značilo da se mirišemo sa mirisom koji u sebi sadrži nečistoću. I obrnuto ako je obrnuto, tj. ako je alkohol čist onda je dozvoljeno da se parfemišemo sa mirisom koji u sebi sadrži alkohol.

Oko čistoće alkohola učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.

Većina učenjaka ovog Ummeta, od kojih su i zvanični stav svečetiri poznata fikhska mezheba, smatraju da je alkohol nečist, dok je manja skupina na stavu da je čist.

Od dokaza onih koji smatraju da je nečist su riječi Uzvišenog: “O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su nečistoća, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite” (El-Maide 90).

Međutim, dokazivanje sa ovim ajetom je slabo jer se ovdje misli na nečistoću u prenesenom značenju zbog toga što su kocka i strelice za gatanje same po sebi čiste a nazvane su nečistim.

Takođe, dokazuju nečistoću alkohola time što je alkohol zabranjen, a što nije ispravno, jer nije sve što je zabranjeno nečisto.
Ispravno je stav učenjaka koji smatraju da je alkohol čist.

A to je stav Lejs ibn S’ada, Rebi’atu Er-R’eja, El-Muzenija (učenik Šeafije), čejh Albanija i Ibn ‘Usejmina.

Od dokaza da je alkohol čist je to da nema dokaza da je nečist. Jer je osnova da su sve stvari čiste dok namamo dokaza da su nečiste, a nema dokaza da je alkohol nečist.

Prema tome, dozvoljeno je se parfemisati sa mirisima koji u sebi sadrže alkohol.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta